Haberler

24. Avrasya Ekonomi Zirvesi

26 Kasım 2020 Perşembe - Okunma: 2690
24. Avrasya Ekonomi Zirvesi

 

İyi bir krizi boşa harcamayın
Winston Churchill
 

 

KAYIT FORMU: https://form.jotform.com/marmaravakfi/kayit-formu-

 

24. Avrasya Ekonomi Zirvesi 

7-8-9 TEMMUZ 2021-İSTANBUL 

 

Yaklaşık çeyrek asırlık bir felsefe

7-9 Temmuz 2021

 

İnsanlık Daha İyisini Hak ediyor

Avrasya Ekonomi Zirvesi, hem yüz yüze hem de sanal olarak siyaset ve iş dünyasının önemli küresel şahsiyetlerini birbirine bağlayan "ikiz" bir formatta düzenlenecektir.

Kovid-19 salgınının sınırlamalarına rağmen, Marmara Grubu Vakfı olarak 2020 yılında da Avrasya Ekonomi Zirvelerini başarıyla düzenlemeye devam ederek 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni uydu aracılığıyla ve eş zamanlı canlı yayın ile dijital ortamda başarıyla tamamladık.

Bu yıl hedefimiz 24.Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni 7-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yapmak ve gündem belirleme sürecindeyiz.

24. Avrasya Ekonomi Zirvesi, her alanda ve özellikle ekonomi, enerji, sağlık, iklim ve telekomünikasyon alanlarında dünyanın önde gelen bilim insanlarını; akademisyenleri, politikacıları ve politika yapıcıları, iş ortaklarını, gençleri, sivil toplum ve tüm inançların liderlerini küresel gündemdeki en acil konuları ele almak üzere yeniden bir araya getirmektedir.

24. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin uluslararası diyalog ve işbirliğini genişletip çeşitlendirmesi ve tüm işbirliği kanallarını koruyarak çağımızın ortak sorunlarına çözüm getirmesi en büyük ümidimizdir. Zira insanlık daha iyisini hak ediyor.

Yeni ufuklar, Daha Yeni Başlangıçlar

Daha Güvenli Ufuklar için Yeni Yollar Açmak

Kovid-19 Sonrası Ekonomi bir dönüm noktası mı?

Yetkili bir Asya Yüzyılı mı?

Pandemi, insanların doğaya tam olarak hakim olmadıklarını ve artan birbirine bağlılıklardan kaçamayacaklarını çarpıcı bir şekilde hatırlattı.

Kovid-19 küreselleşmenin büyüklüğünden ziyade yalnızca şeklini değiştirdi (daha az seyahat, daha fazla sanal toplantı).

Pandemi küresel ekonomiyi parçalama girişimini hızlandırdı, aynı oranda da küreselleşmenin önemini ortaya çıkardı.

Özgür dünya ekonomileri yeni alanlara hükmetmek için konumlanırken yükselen güçler adeta durma noktasına geldi.

Piyasaların kendi başlarına çözemeyeceği sorunları çözmek için akıllı sanayi politikalarına ihtiyaçları daha da büyüdü.

Enerji

İnsanlığın Ortak Geleceği İçin Enerjinin Binasını Daha İyi Hale Getirmek

Kovid-19, temiz enerjinin ve temiz teknolojinin oluşumunu yeniden şekillendirmek için bir fırsat mı?

Dünyanın düşük gelirli bölgelerinde;  artan enerji taleplerini, enerji matematiği ve iklim matematiği ile birlikte değerlendirmenin ve sürdürülebilir kılmanın yollarını arayabilir miyiz?

Bir kalkınma senaryosunda, dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılarken, iklim hedeflerine ulaşmanın önemi nedir?

Ortak Gücümüz

Fırtınalı Salgında Güvenli Limanlara Ulaşmak

Öngörülemeyen bir sağlık sorunuyla uğraşırken ortak güçlü ve zayıf yönlerimizi ele almamız gerektiği ortaya çıktı;

Küresel ve bölgesel işbirliği mekanları; özgürlüklere zarar vermeden kısıtlamaların nasıl uygulanması gerektiği; gelecekteki salgınları önlemek için yapılması gerekenleri ele almak; Aşılamanın ve ilaçların standardizasyonu;

Hükümetlerin, sivil toplumun sağlık konularına katılmadaki rollerini tartışmaya açmak

Ortak Zafiyetlerimiz

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

Küresel ısınma, Kovid-19’dan daha büyük bir tehdit…

İklim değişikliği insanlığın önündeki en büyük krizlerden biri…

Dünya genelinde iklim değişikliği ile orta ve uzun vadeli mücadele çabaları yoğunlaşırken kimyasal etkili küresel ısınmanın vahim sonuçlarının ortaya çıkması

Paris İklim Anlaşması’nın önemi, varoluşsal krizle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının önceliği ve tıpkı Kovid-19 ile savaşırken yapıldığı gibi küresel düzeyde işbirliğinin gereği!

Farkındalık ve İşbirliği Oluşturmak

Orta Asya Büyükelçileriyle Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Kuşak ve Yol’u Konuşmak

Orta Asya ülkelerinin Büyükelçileriyle Yuvarlak bir Masa’da bir araya gelip Kuşak ve Yol Girişimi’nin Kovid-19 sonrasının şartları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını ele almak ve Yeşil İpek Yolu, Sağlık İpek Yolu, Dijital İpek Yolu ile yeni oluşan Küresel Bilgi Otobanı’nı sürdürülebilir bir girişimin köşe taşları olarak değerlendirmek

Genel olarak dünya ekonomisinin ve özellikle de küresel değer zincirlerindeki olası ayrışma ve kopuklukların, Kuşak ve Yol Girişimi bağlamında hükümetlerin ve çokuluslu şirketlerin stratejik konumu üzerindeki etkisi

Çin yatırım projelerinin Avrasya'daki etkisine ve daha geniş Kuşak ve Yol Girişimi içindeki işlevselliğine ilişkin vaka çalışmaları

Pandemi sonrası analizleri Avrasya’daki stratejik yatırımın lokasyonel ve lojistik belirleyicileri ve yeniden yapılanması ile Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) akışlarının dinamiklerinin nicel analizlerini gündeme getirmek

 

Yuvarlak Masada İş İnsanları

Kuşak ve Yol Girişimi’nin Işığında

Bir Başarı, Dayanışma ve İşbirliği Hikayesi

 

7-9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ise pek çok farklı sektörden iş insanlarını buluşturacağız.

Aralıksız olarak 23 yıldır gerçekleştirdiğimiz “Avrasya Ekonomi Zirvesi”ne geçen yıl 47 farklı ülkeden katılım gerçekleşti.

Bu yıl, 9 Temmuz 2021 tarihinde, 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi çalışmalarımız çerçevesinde, ticaret ve işbirliğinin büyümesi amacıyla Türk ve yabancı iş insanlarının katılımıyla “International Business Round Table – Uluslararası İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı” tertipleyeceğiz.

Yuvarlak Masada İş İnsanları toplantımızın küresel bir tanıtım fırsatı oluşturacağına inanıyoruz.  

Toplumlar arası diyaloğu ticari ve ekonomik boyutlara taşımak, uluslararası işbirliğine katkı vermek amacıyla tertip edeceğimiz, bu yılın temasına uygun olarak, ticarette de “Yeni Ufuklar” açılmasına katkı sunacak bu organizasyona katılımcı olarak iştirak etmek isteyen, uluslararası iş tecrübesine sahip firmaların ya da uluslararası ticaret yapmayı amaçlayan yetkin firmaların, ekte bulunan katılım formunu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletmesini rica ederiz. 

 

Lütfen kayıt için aşağıdaki linki tıklayınız

https://bit.ly/2NcUegK