Ulusal Toplantılar

3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu 21-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde yapıldı

23.6.2013 - Okunma: 1779
3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu 21-23 Haziran

Çeşitli toplantılar, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve müzik dinletileriyle gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar; sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta eşitlik ve demokrasi için yaptıkları çalışmaları paylaştılar.

Toplantı sonucunda; anayasanın cinsiyet eşitliğini, seçim ve atamayla gelinen mekanizmalar ile sosyal sorumluluk alanlarında eşit temsil ilkesini temel alan bir anayasa olmasını; anayasanın hazırlanma sürecinin şeffaflaştırılmasını, anayasanın oluşturulmasında kadınların da yer alması gerektiğini, bu anayasaya bağlı olarak; yerel ve merkezi bütçenin cinsiyete duyarlı bütçeler olarak hazırlanmasını, kadınların hayatın her alanında eşit temsili ve eşit katılımı için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını, özellikle siyasi partiler ve seçim yasaları dahil olmak üzere siyasal yaşamın tüm alanlarında derhal siyasi bir reform yapılmasını, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için başta CEDAW olmak üzere uluslararası taahhütlerin gereğinin hayata geçirilmesini, kadınlarında da katıldığı sürekli ve kararlı bir kadın politikasının derhal oluşturulmasını ve uygulanmasını ortak talepler olarak dile getirdiler.