Ulusal Toplantılar

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, AB Bakanlığının Düzenlediği Toplantıda bir konuşma yaptı.

26.11.2014 - Okunma: 2078
AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver,  AB

 "Yurt dışındaki algıların değişmesi için, yurt içindeki olguların değişmesi gerekir"  

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın, Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisinin temel ilkelerini tanıttığı "Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi Sivil Toplumla Diyalog" toplantısında söz alan Müjgan Suver, toplantıyı düzenleyen AB Bakanlığı'na teşekkür ederken, Marmara Grubu Vakfı olarak Kars ve Kırklareli'ndeki birçok köyde AB desteği ile kadınların istihdamına katkıda bulunmak amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini, ancak proje bitiminden sonra sürdürülebilirlik sağlanması için yereldeki aktörlerin ve mekanizmaların da projeleri sahiplenip takibini yapmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır'ın, yurt dışında Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik negatif algının değiştirilmesi gerektiği konusundaki bilgilendirmesine de atıfta bulunan Müjgan Suver, AB İletişim Stratejisi için algı oluşumunun önemli olduğunu, ancak yurt dışındaki Türkiye algısının pozitife dönüşmesi için öncelikle Türkiye'deki olguların pozitife dönüşmesi gerektiğini söyledi. Şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi Avrupa Birliği değerlerinin toplum ve siyaset içinde genel kabulünün sağlanması gerektiğine de vurgu yapan Müjgan Suver, öncelikle karar vericilerin bu değerlere sahip çıkması ve inanarak uygulaması gerektiğinin altını çizdi.