Çi̇n Halk Cumhuri̇yeti̇ Çi̇n Halk Cumhuri̇yeti̇

Çi̇n Halk Cumhuri̇yeti̇

24.10.2019 - Okunma: 2149

ÇİN HALK CUMHURIYETİ

Marmara Grubu Vakfı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş yıl önce ortaya koyduğu Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni çağın projesi olarak görmektedir.

Türk milleti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişi vardır. 1971 yılında başlayan diplomatik ilişkilerimiz kurulmasından bu yana hızla gelişmektedir. Gerçekte Türk halkıyla Çin halkı birbirine dosttur. Orta Asya devletlerinin kökü netice itibarıyla Türk kültürü, Türk harsı, Türk tarihine bağlıdır. O yüzden bizim dostluğumuz tarihidir.

Bu tarihi dostluğun bir başka önemli uygarlık ölçüsü de Çin Seddi'dir.

Çin Seddi gerçekten bir insanlık şaheseridir. İnsanoğlu'nun yaptığı en büyük abidelerden biridir. O günün şartları içinde bunu meydana getiren mühendislik, büyük bir medeniyetin işaretidir.

Elbette bu duvarlar korunma ihtiyacından doğmuştur. Şimdi Çin Seddi'nde, milletlerin, insanların birbirlerinden kuşku duymayacakları, kaygılanmayacakları bir yeni dünya düzeni doğmaktadır.

İnsanların aralarındaki ihtilafları barışçı yollardan halledebilecekleri, birbirlerine yardımcı olabilecekleri, kooperasyon ve bir arada yaşayabilecekleri bir coğrafyayı Çin Halk Cumhuriyeti Bir Kuşak-Bir Yol projesiyle oluşturmak üzeredir.

Marmara Grubu Vakfı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu projesini daha güvenli bir dünya, daha tok bir insanlık, daha refah içinde bir düzen ve daha temiz çevre dostu bir hayat olarak nitelendirmekteyiz.

Çin Seddi dediğimiz olay, Bir Kuşak-Bir Yol projesiyle birlikte bize bugün bu ilhamı vermektedir.

Marmara Grubu Vakfı olarak insanların birbirleriyle işbirliği içerisine hangi şekilde olursa olsun girmelerini arzu ediyoruz. İnsanların müşterek bir tarihi olsun veya olmasın, isterlerse değişik kültürlerden gelsinler işbirliklerini önemsiyoruz. Övüyoruz. Bu düşüncelerle Çin Halk Cumhuriyeti'nin yaklaşımını bir barış ve istikrar projesi olarak değerlendiriyoruz.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver katıldığı ulusal ve uluslararası toplantılarda büyük bir samimiyetle Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni her zaman savunmuş ve savunmaya da devam etmektedir.

Zira biz Marmara Grubu Vakfı olarak tarihi İpek Yolu Projesi'ni (Bir Kuşak Bir Yol Projesi) bir barış, istikrar ve kazanç birlikteliği olarak değerlendirmekteyiz. Bu arada Marmara Grubu Vakfı Çin Halk Cumhuriyeti’nden Çin İnsan Hakları Geliştirme Derneği, Çin Uluslararası Dostane Temaslar Kurumu, Çin Halkı Barış ve Silahsızlanma Derneği ile birlikte etkinlikler düzenlemektedir.