Denge ve Denetleme Ağı


2012 yılında, Marmara Grubu Vakfı'nın da aralarında yer aldığı farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü,"farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit dağıtıldığı, yönetimin şeffaf olduğu, halka hesap verdiği bir Türkiye" hayali ile bir araya geldiler. Ortak özlemleri olan 108 öneri çerçevesinde, Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attılar.

Yeni bir anayasa ile bireyin hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için denge ve denetleme sisteminin şart olduğu görüşünde birleşen ağ, başlangıçta sadece yeni anayasa çalışmalarına odaklanmışken, zaman içerisinde güçlü bir demokrasi hedefiyle denge ve denetleme sisteminin yerleşmesi için çalışmalarına devam etme kararı verdi.

Ağ, büyüme ve gelişme aşamasını tamamladıktan sonra, toplumda daha fazla etki yaratmak, katılımları arttırmak ve ağ üyelerinin biraradalığını birlikte çalışarak korumak amacıyla, Ağın karar alma ve uygulama mekanizmalarında da yeni bir yapılanmaya,"stratejik reform gruplarına" geçti. Denge ve Denetleme Ağı, farklı reform alanlarında sürdürülebilir savunuculuk çalışmalarını Anayasa Reform Grubu, Yasama Reform Grubu, Yürütme Reform Grubu, Yargı Reform Grubu, Yerel Yönetimler Reform Grubu, Medya Reform Grubu ve Sivil Toplum Reform Grubu aracılığıyla, Ağın değerlerine ve deklarasyonuna bağlı kalarak, kendi belirlediği stratejiler çerçevesinde yürütür.

Her grup kısa, orta, uzun dönemli reformlar geliştirir ve savunuculuk yapar. Üzerinde çalıştığı reform alanlarının, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı; denge ve denetleme sisteminde olması gerektiği gibi bağımsız ve etkin; toplumsal cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi yakınlık, dil, coğrafya, eğitim ve ekonomik durum farklılıklarını gözetmeden; adil ve eşit biçimde sürdüren özelliklere sahip yapılar olmalarını sağlamak için çalışır.

Karar verme organı Koordinasyon Grubu'na da destek vermek, yol göstermek, yetkilerini paylaşmak üzere iç Değerlendirme Grubu, İletişim Grubu, Yazı İşleri Ekibi gibi yapılar da oluşturulmuştur. Böylece DDA'nın yapılanmasında tek bir karar mekanizması yerine sorumlulukların paylaşıldığı ve birbirini denetlediği, denge denetleme ağının savunduğu değerlere yakışan yeni bir sistem oluşturulmuştur.

Bugün, aynı hedefler doğrultusunda gönüllülük esasıyla çalışan, demokrasinin tarafında yer alan, her biri farklı yaklaşımlara sahip 300 yakın üye kişi ve STK temsilcileri Denge ve Denetleme Ağı içinde yer almaktadır. Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Yargı Reform Grubu Sözcülüğünü yapmakta olup, ulusal düzeyde Ağı'n yönetim kadrosunu oluşturan Koordinasyon Grubu üyesi ve DDA sözcüsü olarak ağ içinde aktif çalışmalar yürütmektedir

Daha fazla bilgi için:

http://www.birarada.org/


 

Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu toplantısı Urfada yapıldı

13 Haziran 2015 Cumartesi - Okunma : 1501

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, üyesi ve aynı zamanda sözcüsü olduğu Denge ve Denetleme Ağı'nın koordinasyon grubu toplantısı için Urfa'daydı. 2015 genel seçimleri sonuçlarının siyasi yansımalarını analiz ederek, Denge ve Denetleme Ağı’nın gelecek dönem stratejisi, duruşu ve çalışmalarını belirlemek amacıyla bir araya gelindiği toplantı programında katılımcılar Urfa'da Göbekli Tepe arkeolojik sit alanını da gezdiler.

DENGE VE DENETLEME AĞI MARMARA GRUBU VAKFI’NDA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

05 Haziran 2015 Cuma - Okunma : 1371

NDI Avrasya Bölge Direktörü Laura Jewett ve NDI Ankara temsilcileri Dilek Ertükel ve Ebru Ağduk, DDA grubundan Turan Hançerli, İbrahim Betil, Ömer Ceylan ve Müjgan Suver katılımlarıyla bir tanışma ve DDA çalışmaları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Ayrıca Müjgan Suver, NDI Avrasya Programları Bölge Direktörü Laura Jewett’e Avrasya Ekonomi Zirveleri ve Marmara Grubu Vakfı çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağının Basın Toplantısındaydı

10 Nisan 2015 Cuma - Okunma : 1309

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, sözcülüğünü yaptığı Denge ve Denetleme Ağı'nın İstanbul Politikalar Merkezi'nde, yabancı basın ve medya mensuplarına yönelik organize ettiği "Denge ve denetleme mekanizmaları ve hükümet sistemleri" konulu toplantıda ev sahibi olarak bir açılış konuşması yaptı. ( Haberin devamı için lütfen resmi tıklayın)

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Toplantısı için Ankaradaydı

28 Şubat 2015 Cumartesi - Okunma : 1345

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen içinde aktif olarak yer aldığı Denge ve Denetleme Ağının iki gün süren Koordinasyon Grubu toplantısı için Ankara'daydı.

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı görüşmeleri için Ankaradaydı

05 Şubat 2015 Perşembe - Okunma : 1424

Aralarında Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı heyeti MHP ve CHP temsilcileriyle görüştü.

Denge ve Denetleme Ağının Anayasa Kampanyası görüşmeleri devam ediyor

20 Ocak 2015 Salı - Okunma : 1391

Müjgan Suver'in Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen içinde yer aldığı Denge ve Denetleme Ağı (DDA) temsilcileri, MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Zühal Topçu'yu ziyaret etti. Denge ve Denetleme Ağı'nın sözcülüğünü yapan Müjgan Suver ziyarette, Denge ve Denetleme Ağı, faaliyetleri ve yürüttüğü kampanyalar hakkında bilgiler verdi.

Taha Akyolla yeni kitabı üzerine…

13 Ocak 2015 Salı - Okunma : 2772

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı'nın anayasa kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği ve Taha Akyol'un yeni kitabı "Türkiye'nin Hukuk Serüveni" üzerinden güçler ayrılığı ve denge ve denetleme perspektiflerinin konuşulduğu toplantıdaydı. ( Haberin devamı için lütfen resmin tıklayınız)

Taha Akyolla ve CNNTürkte Görüşmeler

17 Aralık 2014 Cumartesi - Okunma : 1483

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı ile birlikte yürütülen "Gör Bak Bizi Anayasa Kavuşturacak" kampanyası kapsamında Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Taha Akyol, CNNTürk'ten Mirgün Cabas, Ahmet Hakan ve Şirin Payzın'ın haber ekipleri ve program yapımcıları ile görüştü. Suver, denge ve denetleme ağının amacı ve faaliyetleri üzerine konuşulan görüşmede anayasa kampanyasına destek istedi.(Haberin devamı için lütfen resmin üzerini tıklayınız)

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı faaliyetleri kapsamında Ankarada görüşmeler gerçekleştirdi.

05 Aralık 2014 Cuma - Okunma : 1331

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de içinde yer aldığı Denge ve Denetleme Ağı heyeti, ağın faaliyetleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek ile görüştü. Görüşmede heyet, Denge ve Denetleme Ağı'nın yürüttüğü yeni anayasa kampanyası hakkında bilgi verirken, genel olarak ağın faaliyetleri hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. (Haberin devamı için lütfen resmin üzerini tıklayınız)

İstanbulda Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suverin de aralarında bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı faaliyetleri kapsamında on Sivil Toplum Kuruluşu temsilcis, Joe Biden ile bir araya gelerek, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiye ilişkin ağın hedef ve ideallerini anlattılar

22 Kasım 2014 Cumartesi - Okunma : 1063

İstanbul'da Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de aralarında bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı faaliyetleri kapsamında on Sivil Toplum Kuruluşu temsilcis, Joe Biden ile bir araya gelerek, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiye ilişkin ağın hedef ve ideallerini anlattılar. Türkiye demokrasisinin daha da ileriye gitmesi için neden denge ve denetleme mekanizmalarını bir model olarak önerdiklerini ifade eden temsilciler; vatandaş-devlet ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi için başta anayasa olmak üzere diğer yasal ve kurumsal değişikliklere ilişkin önerilerini de paylaştılar. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, devlet kurumları arasındaki güçler ayrılığının bir denge ve denetleme sistemi ile sağlanabileceğini, bunun için de kurumsal ve siyasi reformların sürdürülebilir olmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı.