Denge ve Denetleme Ağı


2012 yılında, Marmara Grubu Vakfı'nın da aralarında yer aldığı farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü,"farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit dağıtıldığı, yönetimin şeffaf olduğu, halka hesap verdiği bir Türkiye" hayali ile bir araya geldiler. Ortak özlemleri olan 108 öneri çerçevesinde, Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attılar.

Yeni bir anayasa ile bireyin hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için denge ve denetleme sisteminin şart olduğu görüşünde birleşen ağ, başlangıçta sadece yeni anayasa çalışmalarına odaklanmışken, zaman içerisinde güçlü bir demokrasi hedefiyle denge ve denetleme sisteminin yerleşmesi için çalışmalarına devam etme kararı verdi.

Ağ, büyüme ve gelişme aşamasını tamamladıktan sonra, toplumda daha fazla etki yaratmak, katılımları arttırmak ve ağ üyelerinin biraradalığını birlikte çalışarak korumak amacıyla, Ağın karar alma ve uygulama mekanizmalarında da yeni bir yapılanmaya,"stratejik reform gruplarına" geçti. Denge ve Denetleme Ağı, farklı reform alanlarında sürdürülebilir savunuculuk çalışmalarını Anayasa Reform Grubu, Yasama Reform Grubu, Yürütme Reform Grubu, Yargı Reform Grubu, Yerel Yönetimler Reform Grubu, Medya Reform Grubu ve Sivil Toplum Reform Grubu aracılığıyla, Ağın değerlerine ve deklarasyonuna bağlı kalarak, kendi belirlediği stratejiler çerçevesinde yürütür.

Her grup kısa, orta, uzun dönemli reformlar geliştirir ve savunuculuk yapar. Üzerinde çalıştığı reform alanlarının, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı; denge ve denetleme sisteminde olması gerektiği gibi bağımsız ve etkin; toplumsal cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi yakınlık, dil, coğrafya, eğitim ve ekonomik durum farklılıklarını gözetmeden; adil ve eşit biçimde sürdüren özelliklere sahip yapılar olmalarını sağlamak için çalışır.

Karar verme organı Koordinasyon Grubu'na da destek vermek, yol göstermek, yetkilerini paylaşmak üzere iç Değerlendirme Grubu, İletişim Grubu, Yazı İşleri Ekibi gibi yapılar da oluşturulmuştur. Böylece DDA'nın yapılanmasında tek bir karar mekanizması yerine sorumlulukların paylaşıldığı ve birbirini denetlediği, denge denetleme ağının savunduğu değerlere yakışan yeni bir sistem oluşturulmuştur.

Bugün, aynı hedefler doğrultusunda gönüllülük esasıyla çalışan, demokrasinin tarafında yer alan, her biri farklı yaklaşımlara sahip 300 yakın üye kişi ve STK temsilcileri Denge ve Denetleme Ağı içinde yer almaktadır. Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Yargı Reform Grubu Sözcülüğünü yapmakta olup, ulusal düzeyde Ağı'n yönetim kadrosunu oluşturan Koordinasyon Grubu üyesi ve DDA sözcüsü olarak ağ içinde aktif çalışmalar yürütmektedir

Daha fazla bilgi için:

http://www.birarada.org/


 

Denge ve Denetleme Ağı İstanbul Üyeleri Bir araya geldi

12 Ocak 2016 Salı - Okunma : 1715

Denge ve Denetleme Ağı'nın İstanbul'da bulunan üyeleri, 20 Şubat 2016 cumartesi günü İstanbul'da yapılacak Büyük Buluşma öncesinde, Ağın savunuculuk ve kurumsal önceliklerini konuşmak için bir araya geldiler. 12 Ocak 2016 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda üyeler, gruplara ayrılarak moderatörler yönetiminde Ağın savunuculuk ve kurumsal önceliklerinin neler olması gerektiği üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de Koordinasyon Grubu Üyesi olarak moderatörlük yaptığı toplantıda, grup tartışmalarında öne çıkan görüşler derlenerek, diğer katılımcılarla paylaşıldı.

Denge ve Denetleme Ağının 2. Büyük Buluşma hazırlıkları devam ediyor

08 Ocak 2016 Cuma - Okunma : 1401

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, üyesi ve aynı zamanda sözcüsü olduğu Denge ve Denetleme Ağı'nın büyük buluşması öncesinde Ankara'daydı. 20-21 Şubat 2016 günleri İstanbul'da yapılacak 2. Genel Buluşma'sına hazırlık niteliğindeki toplantıda Müjgan Suver ve Karar Vericiler Çalışma Grubu'nun diğer üyeleri, Ağın savunuculuk ve kurumsal önceliklerinin neler olması gerektiğini tartışarak görüş alışverişinde bulundular.

Denge ve Denetleme Ağı Diyarbakır Barosunu ziyaret etti

14 Aralık 2015 Pazartesi - Okunma : 1474

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in koordinasyon grubu sözcüsü olarak yer aldığı Denge ve Denetleme Ağı temsilcileri, Tahir Elçi'nin taziyesi için Diyarbakır Barosu'na destek ziyaretinde bulundular. Taziyenin yanı sıra DİTAM (Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi) ofisinde ağ üyeleri ve bileşenleriyle bir araya gelen temsilciler, bölgedeki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu toplantısı Urfada yapıldı

13 Haziran 2015 Cumartesi - Okunma : 1821

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, üyesi ve aynı zamanda sözcüsü olduğu Denge ve Denetleme Ağı'nın koordinasyon grubu toplantısı için Urfa'daydı. 2015 genel seçimleri sonuçlarının siyasi yansımalarını analiz ederek, Denge ve Denetleme Ağı’nın gelecek dönem stratejisi, duruşu ve çalışmalarını belirlemek amacıyla bir araya gelindiği toplantı programında katılımcılar Urfa'da Göbekli Tepe arkeolojik sit alanını da gezdiler.

DENGE VE DENETLEME AĞI MARMARA GRUBU VAKFI’NDA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

05 Haziran 2015 Cuma - Okunma : 1725

NDI Avrasya Bölge Direktörü Laura Jewett ve NDI Ankara temsilcileri Dilek Ertükel ve Ebru Ağduk, DDA grubundan Turan Hançerli, İbrahim Betil, Ömer Ceylan ve Müjgan Suver katılımlarıyla bir tanışma ve DDA çalışmaları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Ayrıca Müjgan Suver, NDI Avrasya Programları Bölge Direktörü Laura Jewett’e Avrasya Ekonomi Zirveleri ve Marmara Grubu Vakfı çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağının Basın Toplantısındaydı

10 Nisan 2015 Cuma - Okunma : 1589

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, sözcülüğünü yaptığı Denge ve Denetleme Ağı'nın İstanbul Politikalar Merkezi'nde, yabancı basın ve medya mensuplarına yönelik organize ettiği "Denge ve denetleme mekanizmaları ve hükümet sistemleri" konulu toplantıda ev sahibi olarak bir açılış konuşması yaptı. ( Haberin devamı için lütfen resmi tıklayın)

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Toplantısı için Ankaradaydı

28 Şubat 2015 Cumartesi - Okunma : 1638

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen içinde aktif olarak yer aldığı Denge ve Denetleme Ağının iki gün süren Koordinasyon Grubu toplantısı için Ankara'daydı.

Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı görüşmeleri için Ankaradaydı

05 Şubat 2015 Perşembe - Okunma : 1737

Aralarında Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı heyeti MHP ve CHP temsilcileriyle görüştü.

Denge ve Denetleme Ağının Anayasa Kampanyası görüşmeleri devam ediyor

20 Ocak 2015 Salı - Okunma : 1702

Müjgan Suver'in Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen içinde yer aldığı Denge ve Denetleme Ağı (DDA) temsilcileri, MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Zühal Topçu'yu ziyaret etti. Denge ve Denetleme Ağı'nın sözcülüğünü yapan Müjgan Suver ziyarette, Denge ve Denetleme Ağı, faaliyetleri ve yürüttüğü kampanyalar hakkında bilgiler verdi.

Taha Akyolla yeni kitabı üzerine…

13 Ocak 2015 Salı - Okunma : 3475

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı'nın anayasa kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği ve Taha Akyol'un yeni kitabı "Türkiye'nin Hukuk Serüveni" üzerinden güçler ayrılığı ve denge ve denetleme perspektiflerinin konuşulduğu toplantıdaydı. ( Haberin devamı için lütfen resmin tıklayınız)