Haberler

Dr. Edward de Bono 85 yaşında

20 Mayıs 2018 Pazar - Okunma: 2104
Dr. Edward de Bono 85 yaşında

Ünlü filozof ve düşünür Dr. Edward de Bono'nun 85. yaş günü törenleri, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın himayesinde Malta'da gerçekleşti. Dr. Edward de Bono'nun 85.Yaş Gününe Marmara Grubu Vakfı adına Müjgan ve Dr. Akkan Suver katıldı. Dünyanın dört bir tarafından gelen Dr. Bono'nun öğrencileri ve fikirlerinin müdavimleri de katıldılar.

Dr. Edward de Bono'nun "Yönetimde Yeni Tarzlar" başlıklı etkinliğinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Dr. Edward de Bono'nun Malta için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

Etkinlikte Şeref Konuşmacı olarak yer alan Dr. Akkan Suver "iyi hizmetkâr, kötü mentor" adlı bir tebliğ sundu. Dr. Suver'den sonra Maltalı İşadamı Angelo Xuereb de Dr. Edward de Bono'nun düşünceleri üzerine bir ufuk turu yaptı. Tarihi Verdala Sarayı'nda yapılan törenlerde katılımcılara gündem dışı bir konuşma yapan Dr. Akkan Suver bölgemizde yaşanan göç konusuyla, savaşın acılarını da anlattı. İki gün süren etkinliklerde Düşünce Bakanlığı kurulmasının da önemi vurgulandı.

Dr. Akkan Suver'in yaptığı konuşma metnini aşağıda bulacaksınız.

Öncelikle bugün bizleri buraya davet etme nazaketi duyarak biraraya getiren değerli dostum Dr.Edward de Bono'ya Eşim ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunmama izin veriniz.

Gene Dr.Edward de Bono'ya zinde , sağlıklı günlerle dolu bir ömür diliyorum.

Hayatı dolu dolu yaşıyan, çağımızın bu önemli filozof ve düşünce adamının dostu olmaktan büyük onur duyduğumu da bilmenizi isterim.

Ne mutlu biz burada bulunanlara ki, Dr.Edward de Bono'nun arkadaşlarıyız.

Dostluğunu pek büyük bir hürmetle muhafaza ettiğim büyük düşünür ve filozof Dr.Edward de Bono'nun ortaya koyduğu düşünceler bugün milyonlara ilham olmuş görüşlerdir.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Benden "new forms of governance"konusunda bir kaç söz söylememi istediler.

Böyle güzel bir günde sizleri uzun bir konuşma ile sıkmak istemem.

Ama öncelikle belirtmek isterim ki, bugünün dünyası yarın olmayacaktır.

Tıpkı dünün dünyasının bugün olmadığı gibi...

Yönetim biçimine gelince, alıp başını giden insan zekası bizi yeni yönetim biçimlerine taşıyacaktır.

Bildiğiniz gibi yönetim alanında küresel bir aşama içindeyiz.

Küresel aşamada iki dönemi yaşadık.Şimdi üçüncü dönemin içindeyiz. Önce kültürel küreselleşme gerçekleşti.Bunu bilginin ve ekonominin küreselleşmesi takip etti.Bugün ise siyasi küreselleşmeyi yaşıyoruz.

Böylelikle yönetim anlayışında en zor döneme geldik.Zira yönetimde küreselleşmenin önünde bir büyük handikap vardır.Ulus devletlerin bir çoğunun bu konuda tereddütleri vardır.Onlar egemenlik hakları konusunda henüz kararsızdırlar.Oysa yönetimin küreselleşmesi ile şeffaflığın ve hesap verilebilirliliğin önü açılmıştır.Gene; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeblerin dayandığı ayrımcılık sona ermek üzeredir.Bu, belki de küresel barışın kapısını aralayacaktır.

Öte yandan iletişim ve denetleme teknolojilerinin ulaştığı boyutlar gözönüne alınacak olunursa görülecektir ki ilerleyen zamanlarda oluşacak yapay zekalar belki de makinelerin yönettiği governancelara bizi ulaştıracaklardır. Gelecekte devlet ve toplum, kamu ve özel sektör ilişkileri geleneksel bürokratik kurallarla değil bilgiyi sayısal ve ekonometrik becerilere dayanan makinelerin yönettiği bir governance'a taşıyacaktır.

Artık governance biçimi kültürel ve psikolojik boyutlara bir bakış açısı getirmeğe yönelmektedir.Muhtemelen bilgi ağlarıyla edinilen imkanlarla sağlanacak bu uygulama ile bireylerin zihinleri belirli noktalara odaklanacaktır.

Her şey değişeceği gibi, seçme ve seçilme gibi anlayışlarda da değişiklikler olacaktır.Zira bugün değerlere oy verip, inançlara oynayan seçme ve seçilme mantığı yerini saydam bur demokrasiye bırakacaktır. Bu saydam demokratik yapıda yapay zekalar vekillerin yerlerine geçebileceklerdir. Yapay zeka, siyasi tercih ve önceliklerimizi öğrenecek ve buna göre sizin yerinize oy verebilecektir.Dolayısıyla baskı, rüşvet ve başka hileler sandıklara yaklaşamayacaktır.

Yapay zeka yeterince sofistike ve güçlü olursa yönetimde geleneksel bürokrasinin yerini alabilir ve kendini tek hükümdar ilan edebilir. Dolayısıyla sadece tek bir karar alma organı olarak yeni bir dünya düzeni oluşturabilir.

Unutmayalım ki yapay zeka iyi bir hizmetkar ama kötü bir sahiptir.

Evet, yarınlarımız bugünlerimizden farklı değil, çok farklı olacaktır.

İnsanlık yeni bir çağın arifesindedir.Bu çağ teknolojinin siyasetin yerini elinden alma çağıdır.

85. Yaş Gününde aziz dostum Dr.Edward de Bono'yu Eşim ve kendi adıma bir defa daha tebrik ediyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum.