Haberler

Gagavuzya Invest 2016 toplantısındaydık

5 Kasım 2016 Cumartesi - Okunma: 1728
Gagavuzya Invest 2016 toplantısındaydık

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in de katıldığı "Gagavuzya - Invest 2016" çalışmaları çerçevesinde Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi'nde tertiplenen çalıştayda; Marmara Grubu Vakfı, Genel Başkan Yardımcısı Engin Köklüçınar'ın başkanlığında Av. Ercüment Güvercin ve Kenan Acıkök'ten oluşan bir heyetle hazır bulundu. Gagavuzya Özerk Bölge Başkanı İrina Vlah tarafından da kabul edilen Engin Köklüçınar Başkan Vlah'ı 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne davet etti.  

Çalıştayda bir konuşma yapan Engin Köklüçınar, Türkiye - Gagavuzya ilişkilerini gündeme getirdi.

Resimlerde: Engin Köklüçınar'ı konuşmasını yaparken ve Türkiye Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç'ı Marmara Grubu Vakfı Heyetiyle bir arada görmektesiniz. 

Engin Köklüçınar'ın Gagavuzya Invest 2016 toplantısında yaptığı konuşma metni:

"Marmara Grubu Vakfı olarak, Gagavuzya'ya büyük önem verdiğimizi yüksek huzurlarınızda yeniden belirterek sözlerime başlamak istiyorum.
Beraberimde arkadaşlarım Ercüment Güvercin ve Kenan Acıkök ile birlikte bu güzel etkinliğinizde bulunmaktan büyük onur ve gurur duymaktayız.
Marmara Grubu Vakfı olarak Sayın Başkan Irina Vlah Hanımefendi'ye ve O'nun şahsında Gagavuzya'ya Türkiye'den sivil toplum kimliğimizle selam ve saygılar getirdiğimizi de belirtmek isterim.
Değerli Katılımcılar,
Yüksek malumlarınız olduğu üzere Marmara Grubu Vakfı olarak Gagavuzya'ya büyük önem vermekteyiz. Gelecek yıl 20.sini tertipleyeceğimiz Avrasya Ekonomi Zirvelerinde Gagavuzya on bir yıldır yer almaktadır. Buradan, bugün itibariyle arkadaşlarım adına Sayın Başkan Irina Vlah'ı, 4-6 Nisan 2017 günleri İstanbul'da tertipleyeceğimiz 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne davet ediyorum.
Sayın Irina Vlah, bu sene ülkemizi ziyaret etti. Ziyaretinde devlet yetkilileriyle beraber oldu.
Marmara Grubu Vakfı olarak bizler de Başkan Sayın Irina Vlah'ı 9 Haziran 2015 tarihinde ziyaret edip tebrik ettik.
Bu beraberlikler sonucunda bilmenizi isteriz ki, Türkiye'nin Gagavuzya'nın sadece ticari ve ekonomik alanında değil, özellikle Gagavuz kimliğinin korunması ve gelişiminde de özel bir rolü vardır.
Bu bağlamda Türkiye, Gagavuzya'nın modernleşmesi ve donanımının artması ve de ayrıca Komrat Üniversitesi'nde akademik hareketliliğin artırılması konularında katkıda bulunmanın arifesindedir. Gagavuzya'ya bizler kardeşlerimizin oluşturduğu bir coğrafya olarak bakmaktayız. Gene bizler, Gagavuzya'yı bölgede huzurun ve barışın garantörü olarak görmekteyiz.
Gelecek yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova'ya resmi bir ziyareti olacaktır. Kendilerinin Gagavuzya'ya bir dizi projeyle geleceğine inanıyorum. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürmekte olan ilişkilerimiz bu ziyaretle yeni bir ivme kazanacaktır.
Öte yandan Gagavuzya'nın Rusya ile olan ilişkilerine de büyük önem vermekte ve saygı duymaktayız.
Seksen yıl önce Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in açtığı ışıklı yolla, Türkiye'nin tanıdığı ve sahiplendiği Gagavuzya ile en son olarak 1991'de en üst düzeyde Türkiye ile Gagavuzya arasında gerçekleşen ziyaretlerle başlayan siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz bugün yükselen bir grafikle devam etmektedir.
Marmara Grubu Vakfı sivil toplum kimliğiyle bu ilişkilere büyük önem vermekte ve yapıcı faaliyetlerle bu çalışmaları desteklemektedir.
Marmara Grubu Vakfı olarak uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Gagavuzya'nın varlığını hemen hemen her ülkede gündeme getirdik.
Bizler Gagavuz'ları Moldova'nın çalışkan ve üretken insanları olarak değerlendirmekteyiz.
Moldova ile dostluk bağlarımızda tarihi ve sarsılmaz bir köprü olarak gördüğümüz sizlerin Türk kimliklerinizi sürdürmeniz ve asırlardır yaşadığınız topraklar üzerinde kendi kendinizi yönetmeniz için Moldova’nın yarattığı bu imkanı da takdirle karşıladığımızı burada belirtmekte büyük yarar görüyorum.
Gerçekten Gagavuzların ana yurtları Moldova’nın toprak bütünlüğüne saygı içinde iyi birer yurttaş olarak yaşama arzusu Moldova’nın refahına katkıda bulunmaktadır. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, kültür, eğitim ve benzer alanlarda ilişkilerimizin daha da ileri boyutlara ulaşmasında Moldova’nın sadık vatandaşları Gagavuzların da payı büyüktür.
Bu çerçevede Gagavuzlarla beraber atacağımız adımlar sayesinde Türkiye- Moldova ilişkilerinin de kısa vadede güç kazanacağını düşündüğümü belirtmekte yarar görüyorum.
Türkiye ile Gagavuzya arasındaki ekonomik ilişkiler gelişim ve ilerlemeye açıktır.
Halen Moldova'da faaliyetlerde bulunan Türk şirketlerinin sayısı 120 civarındadır. Bunların pek az bir kısmı buradadır. Moldova'da kayıtlı yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Türkiye, Romanya ve İtalya'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.
Türkiye'nin Moldova kayıtlarına göre, Moldova'ya gerçekleşen yabancı sermaye yatırımı bakımından Türkiye, toplam 23.6 milyon ile 10. sırada yer almaktadır.
Oysa Türk sermaye girişi bakımından dikkate alınması gereken diğer bir faktör de, Hollanda gibi üçüncü ülkeler üzerinden Moldova’ya gelen Türk sermayesidir. Nitekim Moldova’da büyük yatırımları bulunan Efes Grubu ve Turkcell, Hollanda üzerinden gelen yabancı sermaye olarak gözükmektedir.
Sonuç itibariyle, üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşen Türk sermayesi ile kayıt altına alınmamış şirket sermayeleri de dikkate alındığında, Moldova’daki Türk yatırımlarının 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda, Türkiye yabancı yatırımlar bakımından Moldova’da ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla beraber, Türkiye Hazine Müsteşarlığı'nın stok kayıtlarına göre, ülkemizden Moldova’ya 13 milyon dolar sermaye ihracı gerçekleştirilmiştir.
Moldova’da faaliyet gösteren Türk şirketleri gıda, içecek, tarım ürünleri üretimi ve pazarlaması, telekomünikasyon, tekstil ve hazır giyim, turizm, müteahhitlik hizmetleri, inşaat malzemeleri üretimi ve pazarlaması, ilaç pazarlama, restoran işletmeciliği ve taşımacılık gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte ve yaklaşık 4,500 kişiye istihdam sağlanmaktadır.
Bu istihdamın 2000 kişisi Gagavuzya'dır.
Bu da Asena Tekstil Firması'dır.
Gene Gagavuzya'da gerçekleştirilen Türk yatırımlarının tutarı yaklaşık 1 milyon dolar gözükmekle birlikte, söz konusu tutar tek başına Asena Tekstil'in piyasa değerinin çok altındadır.
Gene Moldova’daki Türk yatırımlarının miktarında önemli artışlar yaşanırken, söz konusu artışlarda Leogrand, Efes Vitanta, Moldcell, Asena Tekstil, Nefis, Infinity şirketleri bünyesinde yapılan yatırımlar önemli yer tutmaktadır.
Öte yandan TİKA'nın bu bölgede ortaya koyduğu performans işadamlarımızdan daha fazla ve daha etkin bir çizgidedir.
Zira TİKA verimli bir çalışmayla Türkiye'yi temsil etmektedir. Su kanalları inşaatları, okul ve hastahane restorasyonları teknik araç ve gereçlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği büyük kütüphane hibesiyle TİKA Gagavuzya'dadır.
Gagavuzya'ya sundukları hizmet ve yapmış oldukları değerli çalışmalardan dolayı TİKA'ya teşekkürlerimizi burada sunmağı bir görev addediyorum.
Sonuç olarak önemle belirtmek isterim ki Gagavuzya, Türkiye ile Moldova arasındaki gerçek köprüdür. Bize düşen de bu köprüyü kuvvetli kılmaktır.

Gagavuzlar idealist,
İdealist oldukları için güzel
Türk oldukları için bir daha güzel
Türk sesini çan içinde duyurdukları için de on kat daha güzeldir.
Marmara Grubu Vakfı olarak Gagavuzya'ya büyük önem veriyoruz. İnanıyoruz ki, Gagavuzlar yalnız Türk-Moldova ilişkilerinde değil geleceğin balkan barışında da önemli bir rol oynayacaklardır. Arkadaşlarım ve ben bir defa daha sizleri saygıyla selamlıyor esenlikler diliyoruz. "

Son Haberler

Çok Okunanlar

Yaklaşan Etkinlikler