Haberler

HAYDAR ALİYEV 91 YAŞINDA

10 Mayıs 2014 Perşembe - Okunma: 3118
HAYDAR ALİYEV 91 YAŞINDA

             Büyük milletlerin, büyük evlatları olur.

Büyük milletler, dar ve zor günlerinde büyük evlatlarını göreve davet ederler.

Onlar hiçbir karşılık beklemeden davete icabet ederler.

Fransa'nın anarşiyle baş edemediği ve ülkenin sokaktan yönetildiği günlerde, Colombey-les Deux Eglises köyünde emekliliğini geçiren De Gaulle'ün Fransa'nın davetine uyup, ülkenin başına geçip, Fransa'yı karanlıktan aydınlığa çıkardığı gibi…

Hitler'in İngiltere'yi tehdit ettiğinde Kent şehrindeki evinde otururken İngiltere'nin başına davet edilen Churchill'in, İngiltere'yi savaştan galip çıkardığı gibi…

Tıpkı emekli Mareşal Mac Arthur'un Kore Savaşı'nın başkomutanlığına çağrılıp savaşı bitirdiği gibi…

Bu şahsiyetler, lazım olduklarının farkındadırlar. Dolayısıyla büyük ülkelerin sıkıntı içinde olduğu günlerde, ülkeye lazım olduklarının idraki içinde hiçbir talepleri olmadan göreve icabet etmişlerdir.

Haydar Aliyev de Azerbaycan'ın zor günlerinde lazım olduğunun farkında olarak, ülkesinin davetini kabul etmiş, Nahçıvan'dan Bakü'ye gelmiştir.

Onun Bakü'ye geldiğinde Azerbaycan'da kardeş kavgası vardı. Kan vardı. Kargaşa vardı. Sınırlar tehdit altındaydı. Kısacası devleti devlet yapan unsurların hiçbiri mevcut değildi.

Ülkeyi nizama sokacak bir şahsiyete ihtiyaç vardı.

O şahsiyet Haydar Aliyev'di!

Haydar Aliyev, önce ülkesine devleti getirdi. İstikrar sağladı. Sonra Azerbaycan'ı dünya devleti kılmanın yol haritasını çizdi.

Kafkas coğrafyasına barışı, Türk dünyasına da birlik ve beraberlik ruhunu aşılayan Haydar Aliyev, ülkesi Azerbaycan'a bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü getirmiş bir devlet adamıydı.

Yaşasaydı Haydar Aliyev bugün 91 yaşında olacaktı.

Ondan emaneti alan İlham Aliyev ise geride bıraktığımız on bir yıl içinde Azerbaycan'ı büyük devlet kılmanın bütün vecibelerini hayata geçirdi.

2014 yılını sanayileşme yılı ilan eden İlham Aliyev, yurt içi gayri safi milli hasılayı 76 milyar dolara çıkarmış, geçen yıl ekonominin %3.5 oranında büyümesini sağlamıştır.

Azerbaycan'ın dış ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaşmış, dış ticaret dengesi ise 13.2 milyar dolar tutarında fazla vermiştir.

Bunlar Haydar Aliyev'den devir alınan mirasın kat ettiği olumlu grafiğin işaretleridir.

Haydar Aliyev, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nı gerçekleştirerek Türkiye ile Azerbaycan'ı kalın halatlarla birbirine bağlamış, demir yoluyla Kafkas coğrafyasını Türkiye ile birleştirmiştir.

Haydar Aliyev, "bir millet, iki devlet" demiş, İlhan Aliyev, SOCAR Şirketi'yle Türkiye'ye 35 milyar dolarlık bir yatırım yolunu açmıştır.

Dolayısıyla Haydar Aliyev'in medeniyet, barış ve insanlık yolunda başlattığı büyük yürüyüşü bugün İlham Aliyev sürdürmektedir.

İnanıyorum ki; doğumunun 91. yılında Haydar Aliyev, büyük eseri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulaştığı bu güzel tabloyu yattığı yerden seyretmenin gururu içindedir.