Haberler

HAYDAR ALİYEV İN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 14.YILINDAYIZ

6 Aralık 2017 Çarşamba - Okunma: 1457
HAYDAR ALİYEV İN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 14.YILINDAYIZ

Azerbaycan Devleti'nin Milli Lideri Haydar Aliyev'in ebediyete intikalinin ondördüncü yılındayız.

Haydar Aliyev bugünkü çağdaş ve modern Azerbaycan'ın kurucusudur. O'nun emek ve hizmetleri yalnız Azerbaycan için değil büyük Türk dünyası içindi. O, Türk birlikteliğinin gerçekleşmesi için çalışmış ve özellikle Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin en yüksek seviyeye çıkmasını kendisine gaye edinmişti. Bu duygularla; büyük bir inançla yarattığı Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ile O, her zaman söylediği gibi bir millet-iki devlet düşüncesinin hayata geçmesini temin etmiş ve gene kendi deyimleriyle iki ülkeyi çelik halatlarla birbirine bağlamıştır.

Türklük aleminin büyük önderleri arasında yer alan Haydar Aliyev, Marmara Grubu Vakfı'nın da Onursal Başkanlığını yapmış bir şahsiyettir. 1997 yılında Marmara Grubu Vakfı'nı şereflendiren Haydar Aliyev gerçekleşen toplantı sonrasında, Marmara Grubu Vakfı’nın üyesi olmak arzusunu izhar etmişti. Bu arzuyu görüşmek üzere toplanan Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyeti oy birliğiyle aldığı bir kararla Haydar Aliyev'i Marmara Grubu Vakfı'nın Onursal Başkanlığına seçmişti.

Bilahare büyük bir heyetle Bakü’ye giden Marmara Grubu Vakfı Zat-ı Devletleri'ne Onursal Başkanlık Belgesi'ni sunmuştu. Marmara Grubu Vakfı Haydar Aliyev'e aynı duygu, aynı saygı ve aynı bağlılığı sürdürmekte ve aziz hatırasını yaşatmaktan gurur duymaktadır.

İSTANBUL'DA ANMA TÖRENİ: Bu arada İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Haydar Aliyev Anıtı önünde Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hajıyev tarafından bir Anma Töreni düzenlendi. Törene katılanlar saygıyla Haydar Aliyev'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtlarına birer çiçek koydular. Törene Marmara Grubu Vakfı adına Dr. Akkan Suver'de katıldı.

  

ANKARA'DA ANMA TÖRENİ: Vefatının 14. Yıl dönümünde Haydar Aliyev Ankaar'da Azerbaycan Cumhuriyeti  Ankara Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen bir Törenle de anıldı. Tören de Dr. Rasim Özyürek, Dr. Emirullah Mehmemdov ve Dr. Tolga Yayalar birer konuşma yaparak Haydar Aliyev'i anlattılar. Marmara Grubu Vakfı adına Şamil Ayrım Ankara'da yapılan Törenlerde yer aldı.   

HAYDAR ALİYEV VE MARMARA GRUBU VAKFI HATIRALARI