Özbeki̇stan Özbeki̇stan

Özbeki̇stan

14.10.2019 - Okunma: 7616

ÖZBEKİSTAN


Türkiye ve Özbekistan tarihten kaynaklanan güçlü, din, dil, kültür bağlarına sahip kardeş ve dost ülkelerdir.

1996 yılında Türkiye, Özbekistan ile "Ebedi Dostluk Anlaşması" imzalamış bir ülkedir. Türkiye'nin pek çok ülkeyle pek çok anlaşması vardır. Ve pek çok dost ülkeyle de dostluk; iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmaları vardır.

Bu anlaşmaların içerisindeki hiçbirisinin adı Ebedi Dostluk Anlaşması değildir. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri, ilk defa bir ebedi dostluk anlaşması imzalıyor, bunu da Özbekistan ile imzalıyor.

Bu anlaşmanın anlamı, kelimenin ifade ettiği anlamdan çok daha ötededir. Kelime, sonsuza kadar demektir. Ama esas anlamı, her şart altında dostluğu kabul eden iki kardeş ülke, bu dostluğu korumaya ve bu dostluğa yönelebilecek her türlü kötülükleri, hiç göz kırpmaksızın, hiç düşünmeksizin, hiç muhakeme etmeksizin reddetmeye karar veriyorlar.

Ebedi Dostluk Anlaşması'nın manası çok büyüktür.

Bunda bir sınır yoktur. Tam manasıyla, iki ülke, hayatın sonuna kadar beraber olacaklar ve önüne çıkan zorlukları, engelleri birlikte aşacaklardır. Marmara Grubu Vakfı da sivil toplum kimliğiyle bu müstesna dostluğa yaraşan çalışmalar içindedir.
Geride bırakılan yıllar içinde Marmara Grubu Vakfı olarak Özbekistan'da sayısız etkinlikte yer aldık.
Marmara Grubu Vakfı; Taşkent'te, Semerkant'ta, Fergana'da, Urgenç'te, Hive'de, Karşı'da, Buhara'da, Andican'da Türk-Özbek sivil toplum ilişkilerinde ortaya konulan güzel ve verimli çalışmalara imza atmış bir düşünce kuruluşudur. Münasebetlerimiz, başka ülkelere, başka düşünce kuruluşlarına örnek gösterilecek kadar güzeldir.

Marmara Grubu Vakfı ile Özbekistan'ın beraberliği çoğu sivil toplum örgütünün örnek alması gereken birlikteliklerdendir.