Haberler

25. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

27 Kasım 2021 Cumartesi - Okunma: 2301
25. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

25 Yıllık Bir Başarı Öyküsü

25. Avrasya Ekonomi Zirvesi

           

7, 8, 9 Haziran 2022 - İstanbul

 

                                                      22 Ocak 2022 itibariyle                                                                                                                 

 

YENİ BİR ENERJİ EKONOMİSİ

ŞEHİRLERİN DİYALOGU

YEŞİL DAHA YEŞİL, DİJİTAL DAHA DİJİTAL

GÜVENLİ YARINLARA BİRLİKTE ULAŞMAK

İNSAN TANIMAK 

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NİN ÖNEMİ

İŞ DÜNYASI BERABERLİĞİ

Covid-19 sonrası ekonomi, demokrasi ve teknoloji sorunlarını ve bu konuları enine kesen çevre, iklim, ülkelerin kalkınmasında kadın-erkek eşitliğinin öneminin tartışmaya açılacağı 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde çevreyi Uluslararası Belediyelerle, Devlet Adamlarıyla, İş İnsanlarıyla, Akademisyenlerle ve Tedarikçilerle tartışmaya açacağız.

Geleceğe dair arayışlar…

Dünya’da ekonomik, siyasi ve sosyal değişimler…

Dengeler nereye kayıyor?

Riskler neler? Hangi önlemleri almalıyız?

Son 2 yılda, dünya, ani gelişen olaylar karşısında hiç olmadığı kadar hızlı ve birliktelik içinde hareket etti. Peki ne öğrendik?

Bu hız ve birliktelik gelecek algımızı nasıl değiştirdi? Beklentilerimizi nasıl etkiledi?

Hızla gelişen olaylarla sosyal dünya neler yaşadı? Değişime ne kadar hazırız?

Kendi yarattığımız çevre sorunlarına nasıl çözümler buluyoruz? Neler yapılabilir? Bizim neden olduğumuz ve doğal sorunlar çevreyi, ekonomik hayatı, Siyaseti ve sosyo-kültürel yapıyı nasıl etkiliyor?

Gıda’nın geleceğinde ne var? Riskler neler? Çözümler ve etkileri.

Barış ve diyalog ebedi ihtiyacımız. Barış ve diyaloğun geleceğinde ne var? Yeni diyalog yolları mı yoksa eskiye dönüş mü? Eski ve yeni diyalog yöntemlerini kıyaslamak.

25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni, Covid-19 salgını nedeniyle bozulan küresel ekonomi şartlarının etkisi altında, güvenli yarınlara birlikte ulaşmak gayesiyle; oluşan yeni şartlarda yeni bir enerji ekonomisine insan tanımak temasıyla 7, 8, 9 Haziran 2022 günleri İstanbul'da tartışmaya açacağız.

Gene 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde; ticaret-teknoloji-enerji savaşları- yeşil devrim-yapay zeka-uzay ve okyanus mücadelesi-iklim değişikliği - gıdanın ve suyun ikmal güvenliği-genç kuşakların bilinmezleri ve tercihleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan küresel düşünceleri ve stratejileri konunun uzmanlarıyla masaya yatıracağız.

Tartışmaya açılacak oturumlarda iş dünyasıyla, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla, şehirlerimizi yöneten belediyelerimizle,  din adamlarıyla yaşamakta olduğumuz çevre ve iklim değişikliği konularında sürdürülebilir bir toparlanma ve daha iyi bir gelecek inşa edebilmenin yollarını arayacağız.

Adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği gerçekleştirebilmek gayesiyle İnsan Tanımak başlığıyla;  yükselen, gelecek vadeden parlak gençleri birlikte çalıştırarak işbirlikleri içinde ortak çalışma kültürü oluşturarak küresel liderliğe hazırlamak arzusuyla gençlerle bir araya geleceğiz.

Bölgesel güçlerin eskisine nazaran daha talepkar hale gelmeleri ve ekonomide güçlü ülkelerin siyasette güçsüzlükten kurtulamadıkları için yalnız sorunlara çare arayan geleceğe matuf yol haritaları çizdiklerinden gezegenimizde yeniden şekillenmeye başlayan ekonomi ve enerji konularını 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alacağız.

Yeni Bir Enerji Ekonomisi

Enerji sektörünün, iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yer alması gerekmektedir. Pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın mevcut enerji sisteminde oluşturduğu baskılar nedeniyle doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarında keskin artışların yaşandığı bilinen bir gerçektir.

Temiz elektrifikasyon; rüzgar ve güneş enerjisi, enerji verimliliği, metan emisyonlarının azaltılması ve temiz enerji emisyonu enerjinin yeni paradigmalarını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla enerji denklemindeki değişiklikler küresel ticaret ve sermaye akışlarını yeniden şekillendirecektir.

Bu şekillenmeyle;  küresel ticaret ve sermaye akışları bundan böyle yeni enerji ekonomisiyle oluşacaktır. İşte 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Yeni Bir Enerji Ekonomisini de tartışmaya açacağız.

Şehirlerin Diyaloğu

Küresel bir coğrafyada yaşıyoruz. Şehirlerimizi yöneten belediyelerimizi küresel bir birlikte ele almak arzusundayız. Yaşamakta olduğumuz iklim ve çevre sorunları, istemsiz göç hareketleri artık ülke boyutlarını aşan küresel ölçekte problemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Oysa çok iyi bilmekteyiz ki; küresel düşünüp, yerel eyleme geçmeyen ve yerelin gücünü almayan hiçbir girişim şehirleşmede başarılı olamaz. Dolayısıyla belediyelerin bölgesel işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyaç duyduklarına olan inancımızla Belediye Başkanlarını yan yana getirmeye çalışacağız.

Yeşil daha yeşil

Paris İklim Anlaşmasının onaylanması ile AB'nin yeşil mutabakatı hem AB'ye üye hem de AB ile işbirliği ve ticaret yapan ülkeler için ciddi ve kapsamlı bir dönüşüm gerektiriyor. Paris İklim Anlaşmasının uyum kapsamında yapılacak düzenlemenin yerel etkileri farklı olacağa benzemektedir. Günümüzde hem dijital dönüşüm, hem de yeşil dönüşüm bir atlama taşı olarak mütalaa edilmektedir. Özellikle AB uygulamayı tasarladığı "sınırda karbon" düzenlemesi ile dönüşemeyen ülkeleri vergiyle muhatap kılmayı tasarlamaktadır. Dolayısıyla küresel rekabet karbon-nötr ile birlikte mütalaa edileceğinden yeşil dönüşüm ancak birlik olunursa başarılacak bir hedef olarak görünmektedir. Öte yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri günümüzde iklim krizi olarak nitelenmesine sebep olacak seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumda iklim değişikliği konusunda acil tedbirlerin ele alınmasını ve her alanda paradigma değişikliğine gidilmesini kaçınılmaz kılıyor.  Bu konuyu konunun uzmanları ve din adamlarıyla 25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşacağız.

Dijital daha dijital

Otomasyon teknolojileri özellikle son kırk yılda çok hızlı gelişti. Birçok ekonomik faaliyet artık önemli ölçüde dijital teknolojilerle yürütülüyor. Akıllı teknolojiler gündelik yaşantımızın rutinleri arasına girdi. Bu sürecin devamı olarak bugünlerde bir " Dördüncü Sanayi Devrimi'ni - Industry 4.0 " idrak etmekteyiz. Üç boyutlu yazıcıların "3D printers" kullanım alanları genişliyor. İnsan zekasının makineler üzerinde simülasyonuna dayanan yapay zeka "Artificial Intelligence, AI"  teknolojileri yakın geleceğe damgasını vurmakta. Ekonomilerin işleyişini giderek "robotik"  üretim tarzı belirleyecek.

Kitlesel işsizlik ve yoksulluk yaygınlaşacak mı, sanayi devriminden payımızı alabilmekte miyiz? Bu konuları 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşacağız.

İnsan Tanımak

Geleceğimiz olan gençlerle, 25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde bir arada olmağı hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz oturuma İnsan tanımak adını verdik. Gençlerin birbirlerini tanımaları özellikle de, yükselen, gelecek vadeden gençleri bir araya getirerek birlikte çalışma kültürü içinde işbirliği ortamları oluşturarak geleceğin küresel liderlerine ev sahipliği yapmak arzusundayız. Zira gençlerin birbirlerini tanımalarına büyük önem veriyoruz.

Kuşak ve Yol Girişiminin Küresel Önemi

"Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur " sözlerinin sahibi Halford Mackinder, ile "denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" diyen Alfred T. Mahan'ın düşüncelerinde şekillenen Kuşak ve Yol Girişimi, yaşadığımız pandemiye rağmen varlığını büyülterek sürdürmektedir. Covid19 'a ve gezegenimizin yaşadığı ekonomik resesyona rağmen Kuşak ve Yol Girişimi’nin pozisyonunu koruması hatta arttırması ve statükosunu sürdürmesi önemlidir. Bir barış, kültür, medeniyet ve işbirliği projesi olarak değerlendirdiğimiz bu girişim, pandemi döneminde kara ve deniz yollarının dışında sağlıkta da, örnek ve küresel bir işbirliği oluşturdu. 25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde çağın girişimi olarak isimlendirdiğimiz Kuşak ve Yol Girişimi’nin sahip olduğu son değerleri de konuşacağız.

İş Dünyası Beraberliği 

25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen iş insanlarını pratik ve güncel deneyimleri ile görüş alışverişinde bulunmak ve tanıştırmak amacıyla, "İş Dünyası Beraberliği" oturumu gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen özel sektör liderlerini bir araya getirerek küresel işbirlikleri oluşturmak gayesiyle 25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde "İş Dünyası Beraberliği" oturumuna katılıma istekli iş insanlarının 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesinde, 1 Nisan 2022 tarihine kadar marmaravakfi@gmail.com adresine müracaat etmelerini rica ederiz.