Haberler

11. Avrasya Ekonomi Zirvesi

03 Mayıs 2008 Cumartesi - Okunma: 5211
11. Avrasya Ekonomi Zirvesi

Marmara Grubu Vakfı tarafından onbir yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Avrasya’nın gerçek gündemi tartışıldı.

“Gelecek Avrasya felsefesi içinde Avrasya’nın sahip olduğu ekonomik büyüme stratejileri, enerji, teknoloji, sermaye çekim gücü ve küresel ekonomideki önemi gündeme getirildi.

            Türkiye’den TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devlet Bakanları Kürşad Tüzmen ile Nimet Çubukçu’nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın ve T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun devleti temsilen katıldığı 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte Bulgaristan’dan eski Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev, Romanya’dan eski Cumhurbaşkanları Ion Iliescu, Emil Coustantinescu ve Bulgaristan eski Başbakanı Simoen Saxe Coburg- Gotha ile 1 Başbakan, 2 Meclis başkanı, 2 Başbakan Yardımcısı, 21 Bakan, 19 milletvekili, 187 yüksek misafir iştirak etti.

-         Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Bulgaristan, Çin, Montenegro ve Kosova devlet olarak BM, Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Şangay Zirvesi, Dünya Moğol Kurultayı kuruluş olarak farklılık ortaya koydular. Litvanya’nın Başbakan seviyesinde katıldığı 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Bulgaristan, Balkanlar’da Türkiye’nin önemini vurguladı. Çin, Şangay Zirvesi’nin Avrasya Ekonomi Zirvesi toplantılarına verdiği önemi ortaya koydu. Montenegro (Karadağ) gelişen Avrupa şartlarında Balkanların varlığını ve bu varlığın Türkiye ile entegrasyonunun önemine değindi. Kosova da Türkiye’nin rehberliğini yansıttı. BM ise Protokol Genel Müdürü ile temsil edildiği 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Marmara Grubu Vakfı’nuın diyaloğa verdiği önem üzerinde durdu ve bunun dünyada önemli bir örnek oluşturduğu belirtildi. Şangay Zirvesi Teşkilatı ise açılımlarıyla  Türkiye ile ilgilendiğini, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutta bir birlikteliğin gerekliliğini en yüksek düzeyde ortaya koydu.  Avrasya felsefesine bakış açısında, Marmara Grubu Vakfı’nın çalışmalarına benzer çalışmaların Çin tarafından da gerçekleştirildiği ayrıca beyan edildi. AB ise parlemento adına katılan milletvekili ile İslamiyetin Türkiye modeli ile yaşamasının Avrupa için önemini belirtti. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı temsilcileri ise Karadeniz ülkelerinin Avrupa Birliği nezdindeki ağırlığından söz etti. Dünya Moğol Kurultayı ise diyaloga verdiği önemi örnekleriyle anlattı.

-         11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Enerji Oturumu’nda dünyadaki enerji akışının yüzde 60’ından fazlasının gemiler aracılığıyla yapılması ve bu gemilerin yarısına yakınının Türk Boğazlarından geçerek hedeflerine varması gündem oluşturdu. Dolayısıyla Karadeniz’in enerji yollarındaki önemi ve Boğazların tablosu bir defa daha çizildi.

Karadeniz’den yılda 150 milyon ton petrolun Akdeniz’e açıldığını ve bu açılımın her yıl tankerlerle taşınan toplam 2 milyar ton petrolun yaklaşık yüzde 8’ini kapsadığını da dikkate alan katılımcılar, NABUCCO Projesi’nin önemini vurguladılar.  

Dolayısıyla 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi Enerji Oturumu’nda ortaya çıkan temenni Boğazların tanker trafiğini azaltacak güven arttırıcı önlemlerin alınmasında şekillendi. Gene NABUCCO Projesi’nin Avrupa’ya rekabeti, dengeyi ve güvenirliği getireceği belirtildi.

-         Doğalgaz fiyatlarının artmasının petrol fiyatlarına bağlı olduğu, dolayısıyla ham petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa ülkelerine ek ödemeler getireceği, bunun da ülkelerin ödeme dengelerini bozacağı ayrıca gündem oluşturdu.

-         Önümüzdeki beş yıl içinde yarım yüzyılın enerji haritasının yeniden çizileceğinin de açıklandığı 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin de içinde bulunduğu enerji coğrafyasının dünyamızın enerji geleceğinde önemli bir rol oynayacağından da söz edildi.

-         Avrupa’nın beş bilge adamının ortaya koyduğu yüksek felsefe ise Türkiye’siz bir Avrupa’nın dünyada rol almasının imkansızlığıydı. Beş bilge adamın değer ölçüsü ise “Avrupacılık bütün kültürleri içine alabilmelidir” olarak şekillendi.

-         Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Ekonomi Oturumu’nda ise;

Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, enerji, iklim değişikliği, küresel mali durum, Avrasya felsefesi içinde girişimcilik, bilgi teknolojileri, rüzgar enerjisi, dış kaynaklar ve verimlilik yaratan ortamlar gibi konular gündeme getirildi. Demokratik, ekonomik ve sosyal reformların yarattığı Avrasya’nın 21. Yüzyılda yükselen güç olduğu vurgulandı.

-         Eğitimin bir ekonomi ve güvenlik meselesi ve küresel rekabet gücünün anahtarı olduğu, eğitimde çağı yakalayamayan ülkelerin ekonomisinin batacağı ve ekonomisi eğitim ve de girişimcilikle güçlenmeyen ülkelerin yarınlarının olamayacağı belirtildi. .

-         Diyalog konusunda Marmara Grubu Vakfı’nın çalışmalarının övüldüğü ve dünyanın sayılı platformlarında örnek gösterildiği 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi katılımcıları tarafından övgüyle dile getirildi. Kutsal Kitapları okuyan herkesin kendi yorumunu yapmakta serbest olduğu ve kimsenin yorumunun bir diğerinden üstün sayılamayacağı düşüncesi hoşgörü ve diyalog toplantılarının ana fikrini oluşturdu.

-         Gelecek 12. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ekolojinin, çevrenin ve iklim değişikliklerinin gündeme alınması ve çağımızın tabiat varlıklarının önemi üzerinde durulması temenni edildi