Misyon

MARMARA GRUBU VAKFI

1985 yılında bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, ülkemizin çözüm bekleyen ve gelecekte sorun olabilecek konularını belirleyerek seminer, konferans ve toplantılar düzenler, görüş, rapor ve analizler hazırlar.

Marmara Grubu Vakfı; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde istişari stadüde üye, Balkan Politika Kulübü’ne üye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Assemblesi’ne gözlemci üye, (IFSPD)- Uluslararası Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Vakfı, Dünya Moğol Genel Kurulu’na üyedir. Aynı zamanda Marmara Grubu Vakfı’nın Viyana Ekonomik Forumu, Slovenya Bled Stratejik Forumu, Slovenya Life Learning Akademi, Bulgaristan Slavyani Vakfı, Çin İnsan Hakları Geliştirme Derneği, Çin Uluslararası Dostane Temaslar Kurumu, Çin Halkı Barış ve Silahsızlanma Derneği, Moğolistan Barış ve Dostluk Organizasyonu, Sırbistan Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, Macar Girişim Vakfı ve Romanya Yeni Strateji Merkezi ile de “Stratejik Partnerlik” anlaşması bulunmaktadır. Marmara Grubu Vakfı'nın Genel Başkanlığını Dr. Akkan Suver yapmaktadır. 

MİSYON

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın Misyonu: Ülkemizin ekonomi, demokrasi, güvenlik konularındaki sorunları üzerinde düşünmek, tartışmak, sorgulamak, akılcı ve bilimsel çözümler üreterek kamuoyu ile paylaşmaktır.

Bu doğrultuda Orta Doğu, Balkanlar, Avrasya Ülkeleri, ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşları ile çağdaş değerler, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar, projeler uygular.

HEDEFLERİ

Ülkemizin dünyadaki gelişim ve çağdaş değerler doğrultusunda sosyo-ekonomik, demokratik kalkınmasını teşvik etmek.

Bilim, teknoloji, ekonomi, demokrasi gibi alanlarda görülen değişim ve gelişimlerin siyasi ve toplumsal yaşamımıza yansımasını, etkilerini incelemek.

Ülkemizde demokrasinin gelişmesi için şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, Anayasa’da ve yönetim sisteminde denge-kontrol mekanizmalarının yer almasını desteklemek.

Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemek, AB kriterleri çerçevesinde değişimin gerçekleşmesini, kadın erkek eşitliğini teşvik etmek.

Ülkemizde toplumun ve bireyin demokrasinin bir parçası olabilmesi için gelenekten modernliğe geçiş sürecini, zihinsel dönüşümünü desteklemek.

FAALİYET ALANLARI

AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ

Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik, sosyal, siyasal, enerji, güvenlik alanlarında uzmanların ve karar vericilerin aktif katılımı ile her yıl aralıksız olarak Avrasya Ekonomi Zirveleri düzenlenir. Bu Zirvelerin amacı, ülkemizin işadamları ve siyasetçilerini, akademisyenlerini aynı platformda buluşturarak ekonomi, demokrasi ve güvenlik konularında işbirliği yapmalarına yardımcı olmaktır. Her yıl aralıksız devam etmekte olan Avrasya Ekonomi Zirveleri katılımcılarının sayıları her yıl artmaktadır. 7 ülkenin katılımıyla başladığımız Avrasya Ekonomi Zirvesi bugün 50'ye yakın ülkenin katılımıyla yapılmaktadır. 

AB VE İNSAN HAKLARI PLATFORMU

Türkiye’nin AB üyeliğine önem veren ve destekleyen Marmara Grubu Vakfı, AB kriterleri çerçevesinde ülkemizde görülen değişimi izler ve değerlendirir. Avrupa Birliği’ni savunan diğer STK’larla birlikte ortak çalışmalar yürütür. Avrupa değerlerinin toplumun düşünce sistemine yerleşmesi için ortak çalışmalar ve kampanyalar yürütür. Yine aynı çerçevede İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Eşitliği konularında diğer STK’larla birlikte ortak projeler uygular, yapılan çalışmaları teşvik eder.

Kadın yöneticiler, kadının istihdama katılımı, sürdürülebilir kalkınma, Anayasa nasıl olmalıdır, güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmalarının önemi konularında projeler yürütür. Diğer STK’ların katılımıyla oluşturulan platformlara aktif katılım ve destek sağlar. Bu çerçevede TÜSİAD – Kadın-Erkek Eşitliği grubunda uzman üye, HAKLI KADIN Platformu Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Anayasa Çalışmaları Koordinatörü, Denge-Denetleme Ağı’nda eşbaşkan ve bir barış projesi olan WİNPEACE çalışmalarında aktif üye olarak yer alır. AB ve İnsan Hakları Konusunda çalışan üniversitelerle işbirliği yapar.

AKADEMİK KONSEY ÇALIŞMALARI

Akademisyenlerin ve toplum önderlerinin aktif olarak katıldığı bu Konsey’de ülkemizin ve bölgemizin gündeminde yer alan sorunlar davet edilen uzmanlarla birlikte tartışılır, sorgulanır, akılcı ve bilimsel çözümler oluşturulmaya çalışılır.

Marmara Grubu görüşü olarak hazırlanan bu raporlar, basın bildirileri, e-posta, faks ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyu ve karar organlarıyla paylaşılır.

GENÇ MARMARA GRUBU

Toplantılara ve organizasyonlara aktif katılım sağlar. Gündemdeki sorunları ve gençlik sorunlarını kendi arasında tartışarak “Genç Görüş”  raporlarıyla Yönetim Kurulu’na sunar.

Üniversitelerde ve çevrelerinde Marmara Grubu Vakfı’nı tanıtarak gönüllü üye ve katılım sağlar.

TÜRKİYE GELECEĞİNİ ARIYOR

                                           PRO-CONTRA

                                                 TARTIŞMA TOPLANTILARI

Sorunların çözümü veya çözümsüzlüğü beraberinde birtakım riskler getirmektedir. Türkiye’de sorunların çözümü için çağdaş politikalar üretmek zorundayız. Bu toplantılarda farklı tarafların savunucusu olan uzmanlar ve toplum önderleri tespit-analiz-araştırma ve yorumlar yaparak uzlaşma noktaları arar ve öneriler oluştururlar.