Haberler

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Birleşmiş Milletlerde konuştu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba - Okunma: 816
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Birleşmiş Mille

Avcılar Belediye Başkanı ve Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Av. Turan Hançerli Birleşmiş Milletler'de "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi" konusunda konuştu.
 
 
Türk Belediyelerini temsilen Birleşmiş Milletler de konuşan Av. Turan Hançerli'nin konuşma metnini aşağıda bulacaksınız:
 
"Sayın Moderatör,
Bayanlar ve Baylar,
 
Şehrim, Avcılar, yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip olup İstanbul’un Avrupa yakasında yer almaktadır. Ben 2019’da Avcılar'da Belediye Başkanı olarak seçildim ve ilçenin SKA macerası da o gün itibarı ile başladı. 
 
Avcılar’ın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olası bir depremdir.  İlçemizde Deprem, yaşamın akışı bakımından fiziksel bir tehditten çok daha fazlası demektir. Avcılar, ayrıca göç sorunlar, düşük ekonomik ve sosyal refah sorunları bunlar birlikte sağlık sorunları da dahil ile daha pekçok sorunu çözmek zorundadır. 
 
Bütün bu sorular nedeni ile, Avcılar'da göreve geldikten sonra ilçemizi dayanıklı bir şehir haline getirmek için kapsamlı ve iddialı bir hareket planı ile yola çıktık..
 
"Avcılar Modeli" olarak adlandırdığımız bu programımızı 6 temel dayanağa oturttuk:
 
1- Kentsel Dönüşüm, 
2- Kentsel Miras, 
3- Çevreyi Çevreyle Uyum içinde koruma,
4- Sosyal ve Ekonomik girişimlerde Kapsayıcılık
5- Yenilikçilik ve kamu yatırımlarında yüksek katma değerli alanlara odaklaşma
6- Belediye hizmetlerinde Hesap Verebilirlik ve Katılımcılık
Bu ilkelerin bütüncül bir yaklaşım içinde,  A.B.D.'li Senatör Bernie Sanders’ın ifade ettiği üzere  “gerçek sorunlara gerçek çözümler sunan,” yerel yönetim uygulamalarında güçlü, uyarlanabilir ve aktarılabilir bir model oluşturduğunu düşünüyoruz.
 
"Avcılar Modeli" aynı zamanda BM-SKA'ları ile de yakından örtüşmekte ve Avcılar Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporumuzda da görüldüğü üzere, "küresel sorunlara yerel çözümler" bulma ve deneyimlerimizi dünya ile paylaşma konusundaki kararlılığımızı teyit etmektedir.   
 
Sayın Konuklar
 
Covid-19 krizi bize pekçok ders öğretti.
 
Ulusal hükümetler ve uluslarüstü kuruluşlar krizin başlarında ne yapacaklarına karar vermek için uğraşırlarken, yerel düzeyde yaşamın hızlıca krize uyum sağlayıp, çözümler üretmeye başladığını yaşadık.
 
Bu uyum, yerel halk arasındaki sosyal ve ekonomik işbirliğinin tüm alanlarındaki dayanışma ağlarının yeniden canlanmasıyla gerçekleşti.
 
Yerel yönetimler burada bir yandan merkezi otoriteye lojistik ve maddi destek sağlarken, diğer yandan da bu süreçlere önderlik yaparak, toplumu seferber ederek ve destekleyerek kritik bir rol oynadılar.
 
Sevgili Dostlar,
 
Covid bu zorluklara sadece bir örnekti.   Göçle ilgili sorunlar bu sorunların bir başka örneğini oluşturmaktadır.
 
Göçmenlere yönelik herhangi bir uluslararası ve yerel çabanın, insanların ortak hayallerine ve birlikte yaşama ve varolam üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 
İleriye baktığımızda, bu yaklaşımın, toplum'da refahın ve sosyal barışın sağlanmasında ve "demokratik hoşgörü"nün inşasının ve sürdürmenin tek sağlam yol olduğunu görebiliyoruz.
 
 
Bu sorunlara ilişkin gerçek çözümler ise, bu insanların parçası oldukları yerel toplulukların yaratıcı, yol gösterici ve dönüştürücü güçlerinde yatmaktadır. 
 
Bu nedenle merkezi otoriteler, sorunlara, paydaşlara ve en doğrudan çözümlere daha yakın olan yerel yönetimler aracılığıyla artan mali ve diğer maddi yardımları taahhüt etmelidir.
 
Ayrıca, bu kaynakların yerel düzeyde toplumun ayrıcalıklı olmayan kesimlerine doğrudan ulaşmasını sağlayarak, onlara temel insan onuruna yakışır bir yaşam sağlamalıdırlar. 
 
Herkesin üretimdeki katkısının karşılığını adil olarak aldığı; aydınlık, rahat, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğin hala mümkün olduğuna inanıyoruz.   
 
Bu gelecek'in hali hazırda zaten yerel halkın sinesinde var olduğunu ve yaşatıldığını ve müreffeh ve mutlu bir geleceğin insanların kalplerinden ve zihinlerinden bir nehrin akışı gibi akarak hayata geçeceğini biliyoruz.  
 
Konuşmamı bitirmeden önce, bu Konferansa katkıda bulunanlara teşekkür ediyor bu konuları derinlemesine ele almak için dünyanın başka bir yerinde sizinle tekrar biraraya gelmeyi umuyorum; belki Avcılar'da; Neden olmasın?
 
Teşekkürler."