Amaç ve Hedefler

MARMARA GRUBU VAKFI AB VE İNSAN HAKLARI PLATFORMU

15.1.2015 - Okunma: 5250
MARMARA GRUBU VAKFI AB VE İNSAN HAKLARI PLATFORMU

Marmara Grubu Vakfı, Türkiye'nin AB üyeliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle oluşturduğu AB ve İnsan Hakları Platformu, AB değerlerinin AB kriterleri doğrultusunda toplumumuzun düşünce sistemine yerleşmesi amacıyla projeler yürütmekte Türkiye'de yaşanan değişimi izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu hedefler doğrultusunda çalışan üniversite, STK, kurum ve kuruluşlarla da işbirlikleri kurmakta, platformlar oluşturarak ortak çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca Kagider kurucu üyesi ve Ka-Der üyesi olan Müjgan Suver, bu derneklerin faaliyet ve aksiyonlarını kamuoyu çalışmaları ile desteklemektedir.

AB ve İnsan Hakları Platformu faaliyet alanlarını ülkelerin gelişmişlik kriterleri arasında olan toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcı, çoğulcu demokrasi, laik hukuk devleti, ekonomik kalkınma, eşit paylaşım, toplumsal eşitlik gibi konuları sayabiliriz.

İçinde Yer Aldığımız Platformlar

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nda uzman üye, Haklı Kadın Platformu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Anayasa Çalışmaları Koordinatörü, Denge-Denetleme Ağı’nda Koordinasyon Grubu üyesi ve bir barış projesi olan WINPEACE çalışmalarında aktif üye olarak yer almaktadır.