Haberler

Marmara Grubu Vakfında Kuşak ve Yol, Dr. Akkan Suverin Çin Seyahati ve Beyaz Kitap konuşuldu

25 Ekim 2023 Çarşamba - Okunma: 823
Marmara Grubu Vakfında Kuşak ve Yol, Dr. Akkan Suverin

İnsanlığın kader birliğini inşa edelim, el ele parlak geleceğe doğru ilerleyelim.

Marmara Grubu Vakfı'nda Kuşak ve Yol'un 10.yılı ile Dr. Akkan Suver'in Çin Seyahati ve Xi Jinping'in Beyaz Kitabı akademik bir düzeyde ele alındı.

Toplantıya katılan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong yaptığı Açılış konuşmasında Kuşak ve Yol'un 10.yılını ve geleceği hakkında görüşlerini açıkladı. Gene Başkonsolos Wei Xiaodong Beyaz Kitap ile değerlendirmelerinin ardından; "insanlığın kader birliğini inşa edelim, el ele parlak geleceğe doğru ilerleyelim" diye görüşlerini özetledi.

Marmara Grubu Vakfı üyelerinin kalabalık bir katılımınla izlediği toplantı’da Marmara Grubu Vakfı'ndan Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Özgür Çengel, Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Doç.Dr.Pelin Sönmez akademik düzeyde Kuşak ve Yol İnisiyatifi üzerine görüşlerini ortaya koydular.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver de yaptığı konuşmada Kuşak ve Yol'un 10.yıl toplantısına ait izlenimlerini anlattı.

Dr. Akkan Suver’in Konuşması


Sayın, Başkonsolos,

Değerli Misafirler,

Olağanüstü başarılı bir toplantıda yer almanın yüksek huzuru içinde Sizlere hitap ediyorum.

Evet, altı gün önce Pekin’de tertiplenen 3. Kuşak ve Yol Forumu’nda ülkemin sivil toplumu adına konuşmacı olmanın gururu ve heyecanı içindeyim. Bu arada önemle belirtmeliyim ki, ben bu forum öncesi yapılan iki büyük Forum’da da hazır bulunmuştum. Öncelikle bilmenizi isterim ki, bu defa 3. Forum’da da yer almanın mutluluğu içindeyim. 3. Kuşak ve Yol Forumu samimiyetle başladı, başarı ile nihayete erdi.

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı H.E. Xi Jinping’in konuşması Kuşak ve Yol ’un on yıllık macerasını özetlemekle kalmadı aynı zamanda H.E. Xi Jinping’in “Kuşak ve Yol” un geleceğinin yol haritasını çizdi.

Sekiz başlık altında topladığı düşünceleri ile yarının Kuşak ve Yol inisiyatifinin geleceğini de belirledi.

H.E. Xi Jinping kara ve deniz yollarıyla birlikte girişimi çok boyutlu bir bağlantılık ağına dönüştürmeyi planladıklarını söyledikten sonra Çin- Avrupa Demiryolu Ekspres hattını geliştireceklerini belirtti.

Deniz İpekyolu’nun da yeni limanlar ve gemicilik hizmetleriyle arttırılmasını tasarladıklarının da üzerinde durdu.

Dışa açılma ve reform için serbest ticaret ve yatırımı koruma alışkanlığı oluşturulmasının önemini de gündeme getirdi.

İmalat Sanayiinde yabancı yatırımcıların önündeki tüm aksaklıkların giderileceğini bu amaçla İpekyol önündeki tüm engeller için pilot bölgeler oluşturulacağını da belirtti.

Küçük, ama akıllı iş birliği programlarının teşvik edileceğini belirten Xi Jinping yeşil kalkınma ve ekolojik yapılanmaya özen gösterileceğini de ayrıca vurguladı.

Bilim, teknoloji ve inovasyonun gelişmesi için eylem planı oluşturulacağını da anlatan Başkan Xi Jinping, küresel yapay zeka yönetimi girişimini geliştirerek dünyada yapay zekanın düzenli ve güvenli gelişimine öncülük edeceğini de açıkladı.

İnsanlar arası etkileşimin önemini de vurgulayan Xi Jinping uygarlıklar arasındaki diyaloğu geliştirmek için Gök ırmak (Yangzı Nehri) havzasındaki neolitik kültürünün adını taşıyacak Liangcu Forumu düzenleyeceğini de belirtti.

Gene İpekyolu üzerindeki ülkelerdeki sanat hareketlerini destekleyeceklerini de sözlerinde gündeme getirdi.

Dürüstlük temelinde iş birliği çağırısı da yapan Xi Jinping Dürüstlük Uyum Planı’nı hayata geçireceğini de söyledi.

Kurumlaşmanın önemi üzerinde duran Xi Jinping, Kuşak ve Yol’ un gelişimi için uluslararası kurumlaşmaya verilecek önemi de ayrıca anlattı.

Kuşak ve Yol Forumu’na ev sahipliği yapmak üzere, Kuşak ve Yol Sekreteryası kurulacağını ve altı zirve ile CEO Zirvesi yapılacağını da vurguladı.

Bütün bunları Gelecek Altın Yıl Kuşağı olarak tanımlayan Xi Jinping ortak istişare, ortak inşa ve paylaşım prensiplerine verilecek önemi ayrıca gündeme getirdi.

3. Kuşak ve Yol Forumu’na Katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı konuşmasında Kuşak ve Yol’ u geleceğe yönelik önemli bir küresel plan diye değerlendirdi. Gene Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin önemli ve acil bölgesel ve uluslararası sorunların çözülmesine yardımcı olacağına da dikkat çekti.

3. Kuşak ve Yol Forumu’nun açılışında söz alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmada Kuşak ve Yol inisiyatifinin temel hizmetlere erişimdeki önemini gündeme getirdi.

3. Kuşak ve Yol Forumu’nda ben de hem Forum’da hem de Remnin Üniversitesi ile Şanghay Zhejiang Üniversitesi’nde ayrı ayrı konuşmalar yaparak Kuşak ve Yol ‘un 10. Yılını, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerini ayrı ayrı dile getirdim. Yüksek Heyetinize üç konuşmamı da ayrı ayrı sunuyorum.

Bu arada önemle belirtmeliyim ki, 3. Kuşak Yol Forum’unu ben Çin Halk Cumhuriyeti’nin inisiyatifi olduğu kadar insanlığın bir projesi olarak değerlendiriyorum.

Ve gene bu inisiyatifte Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika ile kesiştiği bölgede bulunmasını bir fırsat olarak telakki ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin bu proje için büyük kara ve demiryolları ile Asya’yı Avrupa’ya bağlayan yeni bir köprü yaparak ortak çalışmaya hazır olduğunu orada söyledim, burada da söylüyorum.

Türkiye’nin bu önemli inisiyatifin ana aktörlerinden biri olarak bilinmesinin önemi üzerinde de durmak isterim.

Öte yandan sözlerimi toparlarken Sayın Başkonsolos, lütfen Zat-ı Ali’nizin şahsında, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve bu Forumu tertipleyen Xinhua Ailesi’ne gösterdikleri yüksek ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerimi sunmama izin veriniz.

Gene Çin’e gerçekleştirdiğim bu ziyarette şahsıma, şahsım da Türk milletine gösterilen değerli dostluğa da ayrıca minnettarım.

3. Kuşak ve Yol Forumu ikinci on yılına girdi Şimdi bize düşen ikinci on yılı daha başarılı, daha verimli kılmanın çalışmalarına başlamaktır.

Buradan Yüksek Heyetinize şimdiden açıklamak isterim ki, 21-22 Şubat 2024 günleri tertipleyeceğimiz 27. Avrasya Ekonomik Zirve’sinde Kuşak ve Yol inisiyatifi 11 yaşında başlığıyla bir oturum düzenleyeceğiz.

Bunu da buradan duyurmak isterim.

Sizlere Teşekkürlerimle,

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, dünyayı küresel krizlere yönelik geniş mutabakat oluşturmaya ve ortak adım atmaya çağırdı. Bu yıl, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in 'İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme' Konsepti'ni ilan etmesinin 10. yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Wei Xiaodong, bunun nasıl olacağını "İnsanlığın Kader Birliğinin İnşası: Çin'in Önerileri ve Eylemleri" kitabında anlatıldığını belirtti.

Başkonsolos Wei Xiaodong özetle şunları söyledi:

"10 yıl önce, Başkan Xi Jinping, insanlığın geleceği için fikirlerini ortaya koymuştu. "Kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, açıklık ve kapsayıcılık, temiz ve güzel bir dünya' inşa etme hedeflerini içeren söz konusu konsept, insanlığın ortak değerleri peşinde olan ve yeni tip uluslararası ilişkilerin inşası temelinde Kuşak Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin ardı ardına ilan etmiş, tarihin dönüm noktalarında dünyanın kalkınması için doğru istikameti belirlemiş, çalkantılar karşısında uluslararası iş birliği için güçlü mutabakatı sağlamıştır.

Geçen 10 yılda, uluslararası camianın ortak gelecek çağrısı giderek kuvvetlenmektedir. İnsanlığın kader birliği düşüncesi, 6 yıl üst üste BM Genel Kurulu kararlarına yazıldığı gibi, Shanghai İş Birliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmaların kararlarına veya be- yanlarına da defalarca eklenmiş, uluslararası camiada özellikle gelişmekte olan ülkelerin anlayışını ve desteğini kazanmıştır. Gittikçe artan sayıda ülke ve insan, bu konseptin barış, adalet ve ilerleyiş arayışını yansıttığını ayrıca daha iyi bir dünya inşa etmek için en büyük ortak paydayı bir araya getirdiğini fark etmektedir. Uluslararası camia genel olarak, insanlığın kader birliğini inşa etme konseptini, bencil ve korumacılıktan uzak, kendini en üstte varsayan birkaç ülkenin hegemonik zihniyetini bozan, Çin'in benzersiz içgörülerini insani gelişme yönüne yansı tan, ülkelerin dayanışma ve iş birliğini teşvik eden, insanlığın parlak geleceğini inşa etmek için önemli anlam taşıyan bir konsept olarak değerlendiriyor.”