Haberler

Türk-Özbek Sivil Düşünce Kurultayı Gerçekleşti

13 Nisan 2022 Çarşamba - Okunma: 800
Türk-Özbek Sivil Düşünce Kurultayı Gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret sonrası yeni evreler ve çok yönlü ilişkiler üzerine Türkiye’den ANKASAM ve Özbekistan’dan DSC tarafından tertiplenen toplantı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve Eldor Tulyakov’un konuşmalarıyla başladı.

     

Toplantıda Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ve Mütevelli Heyet üyelerinden Abuzer Sarı da birer konuşma yaptı.

Toplantıda Özbekistan’dan Akramfon Nematov, Muhsin Kholmukhamedov, Doniyor Kurbanov, Timur Rakhimov, Zulfiya Kostyuchenko; Türkiye’den Mesut Emre Karaköse, Prof. Dr. Hilmi Demir, Dr. Cenk Pala ayrı ayrı söz alarak Türk-Özbek ilişkilerine ait görüşlerini açıkladılar.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret sonrası yeni evreler ve çok yönlü ilişkiler üzerine tertiplenen toplantıda Dr. Akkan Suver’in konuşması aşağıdadır.

`Özbekistan ile Türkiye arasında mevcut bulunan ilişkiler takdire şayan ilişkilerdir.

Marmara Grubu Vakfı olarak geride bıraktığımız yıllar içinde Özbekistan’la ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürmenin ve dünden bugüne başarılı bir düzeyde sivil toplum kimliğimizle devam ettirmenin gururu içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in öncülüğünde gelişen ve her geçen gün açılımlarıyla dikkat çeken Özbekistan’da sivil düşünce kuruluşları, uluslararası alanda mevcut hükümet dışı kuruluşlarla yakın ilişkiler kurmakta ve birlikte etkinliklere imza atmaktadırlar.

Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlikte sözümüzün en güzel örneğidir.

Başkanlığını yaptığım Marmara Grubu Vakfı da Özbekistan’ın iki önemli kuruluşu ile her altı ayda bir ortak çalışmalara imza atmış ve atmakta olan bir düşünce kuruluşudur.

2018 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nezdinde Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü ile ilk anlaşmayı imzalayan Vakfımız 2021 yılında da başkanlığını Saygıdeğer Eldor Tulyakov’un yapmakta olduğu Özbekistan Stratejik Gelişme Merkezi ile de ortak bir çalışma alanı oluşturmuştur.

14 Aralık 2021 günü Taşkent’te tertiplediğimiz Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Saygıdeğer Olgan Bekar’ın açılış konuşmasıyla başlayan Özbek-Türk Sivil Düşünce Çalıştayı bunun en son örneğidir.

Bu vesileyle bizimle birlikte toplantıya anlam katan konuşmalarından dolayı Sayın Büyükelçi Olgan Bekar’a, Sayın Cafer Okray’a, Sayın Abuzer Sarı’ya, Sayın Kazım Çelik’e, Sayın Oğuzhan Ceylan’a, Sayın Ümidjon Alimov’a teşekkürü burada bir borç biliyorum.

Yalnız kültürel boyutta değil, küresel ve bölgesel boyutta ekonomik ve sosyal ilişkilerimize sivil toplum kimliğimizle yardımcı olabilmek düşüncesiyle oluşturduğumuz birlikteliğimiz gelecekte diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olacaktır.

Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye ile Özbekistan arasında 2017 ve 2018 yıllarında imzalanan 48 anlaşma bizlere güven ve istikrar kapılarını açmıştır.

Vizelerin kaldırılması ile iki kardeş halkın insanları birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı elde etmişlerdir.

 Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artarken, iki Cumhurbaşkanı’nın öngördüğü üzere, iki ülke arasında ticaret hacmi 5 milyon Dolar hedefine doğru yol almaktadır. Bugün Türkiye Özbekistan’ın en önemli dört ticari ortağından biri olmuş bulunmaktadır.

Özellikle de, 2019 yılında Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi’ne üye olmasına bizler Türkiye’de büyük önem verdik. Zira bu üyelik, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine yeni bir veçhe vermiştir.

Gene otuz yıl içinde yer alan son iki yıl yılı pandemiyle geçmiş olsa da, Özbekistan’daki Türk şirketlerinin sayısı 1700 civarında olmuş ve söz konusu şirketlerin yatırım tutarı da 1 milyar dolara ulaşmıştır.

Gene burada yüksek huzurlarınızda belirtmek isterim ki 1700 Türk sermayeli firmanın istihdam ettiği insan sayısı 50.000 civarındadır.

Gördüğünüz gibi Türkiye ile Özbekistan arasında ekonomi diplomasisi işlemektedir.

Bize düşen kültür ve sosyal ilişkiler diplomasisini hızlandırmak, geliştirmek olacaktır.

Öte yandan tertiplemekte olduğumuz Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde 1998 yılından beri yer alan Özbekistan’ın varlığı ilişkilerimizde Yeniden Asya penceresini açmamıza olanak sağlamaktadır.

Elbette devletlerin ilişkileri önemlidir ama halkın halkla teması çok daha önemlidir.

İnsanların birbirlerine protokoler temaslar dışında kendi kendince yaklaşması ise farklılıkları ortadan kaldırmakta, dinler dinleri, diller dilleri, kültürler kültürleri tanımaktadır. 

Onun içindir ki Marmara Grubu Vakfı olarak bizler Kuşak ve Yol Projesine büyük önem vermekteyiz. Bu projenin iki önemli ortağı olan bizler yarın sabah bineceğimiz bir trende bir Budist rahiple veya Hristiyan bir din adamıyla tanışabilir ve de onunla birbirimizin ortak noktalarını bulabiliriz. Böylesine zenginlikler ve de böylesine imkanlar ancak ve ancak sivil düşünce kuruluşları veya platformları aracılığıyla oluşabilir ve sürdürülebilir.

Özbekistan bu konuda hem istekli hem de kararlıdır.

Ortaya koyduğu etkinlikler ve o etkinliklerin sonuçları itibariyle Türk – Özbek ilişkileri yalnız gelişmekle kalmamakta aynı zamanda bölgemizde örnek olarak yeni düşüncelerin oluşumuna imkan vermektedir.

Bu düşüncelerle bugün tertiplenen bu etkinliği önemsiyorum yol haritasını çizen arkadaşım sayın Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve değerli arkadaşım Sayın Eldor Tulyakov’u ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum.

Katılımcılara da yüksek dikkatlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyor hepinizi Marmara Grubu Vakfı adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugünden 7,8,9 Haziran 2022 günleri İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet ediyorum.`