Arnavutluk Arnavutluk

Arnavutluk

14.10.2019 - Okunma: 12555

           

ARNAVUTLUK

Türkiye ile Arnavutluk arasında bulunan ilişkiler ortak tarih, benzer yaşamla birlikte akrabalık bağları ile devam etmektedir. Balkanların bu istikrarlı ülkesi ortak iş alanlarında iş yapacak Türk girişimcileri beklemektedir.

Türk ve Arnavut ulusları, tarihin derinliklerine uzanan onurlu bir geçmişe, zengin bir deney birimine sahiptirler.
Türkiye ve Arnavutluk arasındaki örnek ilişkilerin, gelecekte bütün Balkanlar için de geçerli olacağına inanıyoruz.
Marmara Grubu Vakfı olarak sivil toplum kimliğimizle yıllardır itina ve dikkatle Türkiye ile Arnavutluk arasında bulunan ilişkileri her alanda daha ilerilere taşımağa çalışmaktayız.

Büyük Atatürk, Arnavutluk'a ilk Türk Büyükelçisi'ni gönderirken şu tavsiyede bulunur; "Arnavutluk halkını seviyoruz. Kardeş sayıyoruz. Onun devlet ve ulus olarak güçlenmesini ve ilerlemesini ciddi ve kesin biçimde istiyoruz . Bakanlar'da hak ettiği konumu bağımsız ve sağlam biçimde kazanmasını arzuluyoruz. Bu konu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin temelidir."
Bu sözler Türk Devleti ve Türk milleti için canlı bir vasiyetnamedir.

Bağlarımızın köklerinin, tarihin derinliğinde bulunduğunu ve her şeyden önce, iki halkın müşterek değerlerini geliştirmek için iradesinden beslendiklerini tekrarlamamız, hiçbir zaman fazladan sayılmamalıdır.

Ülkelerimiz, halklarımızın birbirine yardım etmesi, birbirini savunması ve gerçek dostların yaptıkları gibi, birbirinin dertlerini paylaşması için açık mekanlar olmuşlardır.

Yüzyıllar içinde, İstiklal Marşı'mızı kaleme alan Büyük Şair Mehmet Akif ülkemin Arnavut kökenli bir aydınıdır. Ülkemin ilk büyük lugatını yazan Şemsettin Sami Frasheri gene Arnavut kökenli bir düşünürüdür. Ülkemin önemli spor kulüplerinden Galatasaray'ı kuran Ali Sami Yen de gene Arnavut kökenli bir spor adamıdır.

Devlette, siyasette, bürokraside, akademik ve çalışma hayatımızda yer alan Arnavut vatandaşlarımızın sayısını kimse bilemez ve tahmin edemez çünkü onlar Türk milletinin asli unsurlarıdır.

Hasılı Türkiye ve Arnavutluk, sürekli ve çok yararlı dostluğun ifadesi olmuşlardır.

Marmara Grubu Vakfı olarak, Arnavut milletine büyük şükran borcumuz vardır. Önceki Cumhurbaşkanı müteveffa Bujar Nishani, 9 Haziran 2017'de Dr. Akkan Suver'i Özel Liyakat Madalyası ile onurlandırmıştır. Bu onuru Marmara Grubu Vakfı olarak Dr. Akkan Suver'in şahsında büyük Türk Milleti'ne verilmiş bir değer olarak değerlendirmekteyiz.

Her yıl tertiplediğimiz Avrasya Ekonomi Zirveleri'nde Arnavutluk Devleti her zaman yüksek seviyede temsil edilmiştir. Önceki Başbakan Birinci Yardımcısı Senida Mesi'nin hazır bulunduğu 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde müteveffa Cumhurbaşkanı Bujar Nishani anılmıştır.

Marmara Grubu Vakfı Arnavutluk Devleti'ne şükran borçludur.

 

Bujar Nishani'yi Kaybettik

Arnavutluk Devleti'nin Cumhurbaşkanları' ndan Bujar Nishani'yi (2012-2017) kaybettik.

Bujar Nishani Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinde müstesna çalışmalara imza atmış yüksek bir şahsiyetti. Demokrasiye ve insan haklarına olan büyük saygısı ile döneminde ün kazanmış olan Bujar Nishani ; Marmara Grubu Vakfı 'nın ve Avrasya Ekonomi Zirvesi çalışmalarında yer almıştı.

Dr.Akkan Suver' e ebediyete intikalinden önce bir mektup yazarak, 25.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin konuları hakkında düşüncelerini de anlatan Bujar Nishani 2017 yılında Dr. Akkan Suver 'e Arnavutluk Devleti Yüksek Liyakat Madalyası vermişti.

Marmara Grubu Vakfı Bujar Nishani' yi asla unutmayacaktır. Aziz Hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.