Denge ve Denetleme Ağı

Anayasa Toplantısı

10.2.2017 - Okunma: 4297
Anayasa Toplantısı

Müjgan Suver, Referandum öncesi Denge ve Denetleme Ağı adına Prof. Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut'un görüşlerini açıkladıkları Anayasa toplantısını yönetti

"Kıstas; Denge, denetleme ve demokrasi olmalıdır"

Ankara'da bulunan ve birbirinden farklı görüşleri temsil eden 283 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı adına Prof.Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut, "Gündem Anayasa, Mevzu Denge ve Denetleme - 2016 Anayasa Değişikliği Kanununun Denge ve Denetleme Açısından Değerlendirilmesi" raporunun tamamlanması münasebetiyle interaktif bir toplantıyla medya mensuplarıyla bir araya gelerek konuştular.

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı aynı zamanda Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Üyesi Müjgan Suver'in yönettiği toplantıda Denge ve Denetleme Ağı'nın akademisyen üyeleri Prof.Dr. Fuat Keyman ve Doç.Dr. Levent Korkut görüşlerini dokuz madde ile özetlediler:

"1- Devletin yetkileri, organlar arasında görece eşit ölçüde paylaştırılmalı ve her bir organ kendine has yetkilere sahip olmalı.

2- Organların seçimi, kuvvetler ayrılığına uygun şekilde yapılmalı.

3- Her organ, diğerini denetleyici anayasal yetki, hak ve sorumluluğa sahip olmalı.

4- Hesap verilebilirlik sağlanmalı.

5- İnsan hak ve özgürlükleri garanti altına alınmalı.

6- Güçlendirilmiş yerel yönetimler olmalı.

7- Seçim sistemi, toplumdaki farklılıkların temsil edilmesini sağlamalı.

8- Resmi bilgiye erişim hakkı güvence altına alınmalı.

9- Karar alma süreçlerine katılım hakkı güvence altına alınmalı.

Referanduma sunulacak metni bu ölçütler açısından değerlendirmek tablonun netleşmesine katkıda bulunacaktır.

Halka sorulacak yeni idari sistemin özünün ne kadar 'devlet', ne kadar 'vatandaş' olduğuna verilecek yanıt da tartışmanın sağlıklı yürütülmesine en büyük katkıyı sağlayacaktır."

Toplantıya Anadolu Ajansı'ndan Dilara Zengin, Cumhuriyet'ten Erdem Gül, Milliyet'ten Serpil Çevikcan, Akşam Gazetesi'nden Emin Pazarcı, Hürriyet Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, Evrensel Gazetesi'nden Cem Gurbetoğlu, Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Bianet'ten Özlem Akarsu Çelik, Sabah Gazetesi'nden Tarık Işık ve Vatan Gazetesi'nden Murat Çelik katıldılar.