Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı yeni yapısı konuştu

25.2.2017 - Okunma: 4686
Denge ve Denetleme Ağı yeni yapısı konuştu

Denge ve Denetleme Ağı'nın yeni kurumsal yapısını oluşturmak ve gruplar arası görev ve sorumluluklarını belirlemek üzere Koordinasyon Grubu, İletişim Grubu ve İç Denetim Grubu temsilcileri, 24-26 Şubat 2017 günlerinde, Antalya'da üç günlük bir toplantı maratonuyla bir araya geldiler.

Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen Denge ve Denetleme Ağı'nda bulunan Müjgan Suver, Yargı Reform Grubu temsilcisi olarak Koordinasyon Grubuna seçilmişti. Antalya'daki toplantıda Müjgan Suver, Şakir Gürel ve Gamze Pamuk Denge ve Denetleme Ağı'nın temsilcileri olarak seçildiler.

Denge ve Denetleme ağı üyelerinden gelen talepler, Türkiye’nin değişen siyasi ortamı, ağın üye sayısının artması, üyelerin ağ çalışmalarına kendi uzmanlık alanları daha çok katarak daha fazla katkıda bulunmak istemesi, ağ çalışmalarının daha çok etki yaratmak, katılımın arttırmak ve bira adalığını birlikte çalışarak koruma hedefleri ağ yapısında değişimi gerekli kılmıştır. Ağ büyüme ve gelişme aşamasını tamamlamış daha çok etki yaratmayı hedeflemektedir. Tüm üyelerin farklı karar mekanizmalarında yer alabilmesi, faaliyetlerde daha çok yer alabilmesi için yeni bir yapı modeli çalışılmıştır.

Bu modelde karar vericilerle ilişkiler, yerelleşme ve genişleme, medya ile ilişkiler gibi yapısal çalışma grupları yerine denge ve denetleme ve kurumsal reformlar konusunda politika önerileri hazırlayabilecek stratejik reform gruplarına geçilmiştir. Eski yapıdaki Koordinasyon Grubu korunmuş ancak koordinasyon grubuna destek olmak, yol göstermek ve yetkilerini paylaşmak üzere iç değerlendirme grubu, iletişim grubu, yazı işleri ekibi gibi kararların paylaşıldığı yapılar oluşturulmuştur. Böylece tek bir karar mekanizması yerine sorumlulukların paylaşıldığı ve aktörlerin birbirini denetlediği denge denetleme ağının savunduğu değerlere yakışan yeni bir sistem oluşturulmuştur.