Denge ve Denetleme Ağı


2012 yılında, Marmara Grubu Vakfı'nın da aralarında yer aldığı farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü,"farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit dağıtıldığı, yönetimin şeffaf olduğu, halka hesap verdiği bir Türkiye" hayali ile bir araya geldiler. Ortak özlemleri olan 108 öneri çerçevesinde, Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attılar.

Yeni bir anayasa ile bireyin hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için denge ve denetleme sisteminin şart olduğu görüşünde birleşen ağ, başlangıçta sadece yeni anayasa çalışmalarına odaklanmışken, zaman içerisinde güçlü bir demokrasi hedefiyle denge ve denetleme sisteminin yerleşmesi için çalışmalarına devam etme kararı verdi.

Ağ, büyüme ve gelişme aşamasını tamamladıktan sonra, toplumda daha fazla etki yaratmak, katılımları arttırmak ve ağ üyelerinin biraradalığını birlikte çalışarak korumak amacıyla, Ağın karar alma ve uygulama mekanizmalarında da yeni bir yapılanmaya,"stratejik reform gruplarına" geçti. Denge ve Denetleme Ağı, farklı reform alanlarında sürdürülebilir savunuculuk çalışmalarını Anayasa Reform Grubu, Yasama Reform Grubu, Yürütme Reform Grubu, Yargı Reform Grubu, Yerel Yönetimler Reform Grubu, Medya Reform Grubu ve Sivil Toplum Reform Grubu aracılığıyla, Ağın değerlerine ve deklarasyonuna bağlı kalarak, kendi belirlediği stratejiler çerçevesinde yürütür.

Her grup kısa, orta, uzun dönemli reformlar geliştirir ve savunuculuk yapar. Üzerinde çalıştığı reform alanlarının, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı; denge ve denetleme sisteminde olması gerektiği gibi bağımsız ve etkin; toplumsal cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi yakınlık, dil, coğrafya, eğitim ve ekonomik durum farklılıklarını gözetmeden; adil ve eşit biçimde sürdüren özelliklere sahip yapılar olmalarını sağlamak için çalışır.

Karar verme organı Koordinasyon Grubu'na da destek vermek, yol göstermek, yetkilerini paylaşmak üzere iç Değerlendirme Grubu, İletişim Grubu, Yazı İşleri Ekibi gibi yapılar da oluşturulmuştur. Böylece DDA'nın yapılanmasında tek bir karar mekanizması yerine sorumlulukların paylaşıldığı ve birbirini denetlediği, denge denetleme ağının savunduğu değerlere yakışan yeni bir sistem oluşturulmuştur.

Bugün, aynı hedefler doğrultusunda gönüllülük esasıyla çalışan, demokrasinin tarafında yer alan, her biri farklı yaklaşımlara sahip 300 yakın üye kişi ve STK temsilcileri Denge ve Denetleme Ağı içinde yer almaktadır. Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Yargı Reform Grubu Sözcülüğünü yapmakta olup, ulusal düzeyde Ağı'n yönetim kadrosunu oluşturan Koordinasyon Grubu üyesi ve DDA sözcüsü olarak ağ içinde aktif çalışmalar yürütmektedir

Daha fazla bilgi için:

http://www.birarada.org/


 

DENGE VE DENETLEME AĞI VE İZLEME GRUBUNUN YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI BASIN AÇIKLAMASI

14 Şubat 2014 Cuma - Okunma : 4046

Müjgan Suver'in sözcülüğünü yaptığı Denge ve Denetleme Ağı'nın ulusal medyadaki yansımaları.

Denge ve Denetleme Ağı toplantısına Müjgan Suver katıldı.

03 Aralık 2013 Salı - Okunma : 2534

LaresPark Otel Taksim’de gerçekleşen Denge ve Denetleme Ağı’nın toplantısında Sayın Müjgan Suver de Marmara Grubu Vakfı adına konuşmacı olarak katıldı ve bu ağın Türkiye açısından önemi ve Marmara Grubu Vakfı’nın ağa bakış açısını paylaştı.

Denge ve Denetleme Ağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

08 Temmuz 2013 Pazartesi - Okunma : 3033

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Barış ve Demokrasi Partisi Eşbaşkanı Sayın Gültan Kışanak ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile görüşen Heyet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bir kez daha denge ve denetleme sisteminin ancak katılım için gerekli olan mekanizmaların kurulup işletilmesi ve karar verme süreçlerinde tam bir şeffaflığın sağlanması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Denge ve Denetleme Ağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

4 TEMMUZ 2013 - Okunma : 2806

Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de dahil olduğu Denge ve Denetleme Ağı temsilcilerinden oluşan heyet, Bahçeli'yle 4 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 15.00'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Denge ve Denetleme Ağı heyeti, siyasal partileri ziyaret etme programları dahilinde ilk ziyaretlerini Barış ve Demokrasi Partisine yaptı.

01 Temmuz 2013 Pazartesi - Okunma : 2545

Marmara Grubu Vakfı'nı temsilen AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in katıldığı Denge ve Denetleme Ağı heyeti, siyasal partileri ziyaret etme programları dahilinde ilk ziyaretlerini Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) yaptı. BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak'ı parti genel merkezinde ziyaret eden heyet, yeni anayasa çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Denge ve Denetleme Ağı Ankarada toplantı

13 Mart 2013 Çarşamba - Okunma : 2417

Anayasa Reformu aracılığı ile Türkiye’de Denge ve Denetleme sistemini güçlendirmesi amacıyla 88 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı Platformu temsilcileri Ankara’da Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle görüştü. Toplantılara Marmara Grubu Vakfı’nı temsilen Müjgan Suver katılmaktadır.