Projeler

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KADININ EKONOMİK KALKINMASINA YÖNELİK STRATEJİLER

29.9.2005 - Okunma: 5033
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA  KADININ EKONOMİK KALKINMASINA YÖN

GAP Bölge İdaresi Başkanlığı ile Marmara Grubu Vakfı arasında “Güneydoğu Anadolu’da Kadının Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Stratejiler” konulu atölye çalışmasına yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

UNDP’nin de taraf olduğu bu protokolle, GAP Bölgesinde kadınların ekonomik hayata katılımlarının ve bölge kalkınmasının güçlendirilmesine yönelik stratejiler sunmak, kadınların ekonomik faaliyetlerinde finansman, üretim ve pazarlama döngüsüne yönelik çözüm odaklı fikirler üretmek ve kadın girişimciliği ile istihdamının geliştirilmesine yönelik stratejiler oluşturarak bir yol haritası sunmak amaçlandı.

Bu amaç doğrultusunda GAP bölgesinde faaliyette bulunan kadın üreticiler ve girişimciler, kadın ile ilgili çalışan kamu kurumları çalışanları, yerli/yabancı özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları ile yerli/yabancı araştırma kurumlarına yönelik 29-30 Eylül 2005 tarihinde Mardin’de bir çalıştay düzenlendi.

Toplumun çeşitli kesimlerinden 250 misafirin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda,

·Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu ve Yerel Siyaset Çalışma Grubu / Kader’den Sayın Nazik Işık, ürün seçimi, üretim kalitesi, tasarım, üretimde süreklilik, örgütlenme üzerine;

·Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Sayın Doç.Dr. Şemsa Ozar, finansman kaynakları, mikrokredi, sermaye döngüsü üzerine;

·ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Yıldız Ecevit, üretim/pazarlama sürecinde kadın istihdamı, girişimcilik, istihdam yaratımı üzerine;

·Marmara Grubu Vakfı’dan Müjgan Suver kadının ekonomik kalkınmasında yerel aktörlerin rolü üzerine birer sunum yaptılar.

Çalıştay sonunda;

·Kadının ekonomik kalkınması konusunda kavram ve yaklaşımlar tartışıldı.

·Üretim-pazarlama süreci irdelenerek bu süreç içersinde karşılaşılan engellere dair konuşuldu, çözümler sunuldu.

·Kadınların ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi için stratejiler ortaya kondu.

·GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen kadınların ekonomik kalkınmasına yönelik projelerin, diğer ulusal/uluslararası kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarının kadın programları ve projeleri tanıtıldı.

·GAP’ta kadının kalkınmasına yönelik örgütlenme, eğitim, pazarlama, tasarım, üretim ve proje geliştirme konularında işbirliklerinin ve iletişim ağlarının geliştirilmesi çalışması yapıldı.

             ·“Güneydoğu Anadolu’da Kadının Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Stratejiler” konulu bir kitapçık oluşturuldu.