Projeler

YASEMİN PROJESİ

17.3.2007 - Okunma: 4833
YASEMİN PROJESİ

Mart 2007’de Kadıköy Belediyesi ile birlikte “Sürdürülebilir Kalkınma Ortaklığı” platformu oluşturan Marmara Grubu Vakfı, “Kadın Girişimci Geliştirme (KGG)” programını başlatmıştır. Bu kapsamda yüksek okul eğitimi almamış orta ve düşük gelir düzeyindeki kadınların kendi işlerini kurmalarına ve işletmelerine yardımcı olacak bilgi ve araçları sağlamak amacıyla Marmara Grubu Vakfı, 4 ay süreli -toplam 100 saat- bir eğitim ve destek programı olan “Yasemin Projesi”ni, bir pilot çalışma olarak hayata geçirmiştir.

Mayıs 2008’de tamamlanan bu program ile özellikle dar gelirli aile kadınlarının ekonomik statülerini geliştirmeyi, kendine güvenlerini ve aile gelirlerine katılımlarını sağlamayı amaçlanmıştır. Uzun vadede her mezununun, toplumu değiştirici nitelikte, kendinin ve ailesinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi sağlayan, geliştiren kişilere dönüştürmeleri beklenmektedir.

·Uzun vadede sürdürülebilirlik amacına uygun olarak, Yasemin Projesi sağlam akademik disiplinler üzerine kuruldu ve  sonuçlar takip edildi.

·  Program dahilinde üç ay boyunca haftada bir gün çalıştaylar (workshop) gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylarda katılımcılara psikolojik ve aile problemleri konularında destek sağlandı.

·Katılımcılara sosyal beceriler kazandırmak amacıyla, insan psikolojisi, davranış modelleri, korunma mekanizmaları, iletişim stilleri, bilinçli ve bilinç altı tanımlamalar, evrensel kanunlar üzerine eğitim çalışmaları yapıldı.

·Eğitimler sırasında pratik egzersizler, içe dönük derin düşünce, bilinç altı derin düşünce, grup gözlemleri ve geri bilgi akısı, vs. konularında çalışmalar yapıldı.

· Katılımcıların kendilerine güvenlerini sağlamak üzere duygusal travma, korkular, akran baskısı, vs. konularda farkındalık ve yok etmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

· “Yasemin Projesi” ile katılımcılara başarılı kadın girişimcilerle iletişim potansiyeli sunuldu.

·Bu programın uygulaması sırasında öğrenilenler bu program geliştirildikçe ilerde diğer topluluk ve ülkelere de aktarıldı.

·Yasemin Projesine katılanların bazıları şu anda kendi işlerini kurmak çabası içindedirler; bazıları da kendine iş yaratmış durumdadırlar.